ČNB uvidíme na trhu oslabovat korunu stále častěji, říká ekonom

Česká národní banka bude měsíčně potřebovat prodávat koruny za zhruba 34 miliard, aby v souladu se svým kurzovým závazkem nenechala korunu posílit výrazněji pod 27,00 k euru. Devizové rezervy tak může navýšit ze třetiny na polovinu HDP nebo i víc, pokud by přišel silnější útok na korunu, říká pro Roklen24 hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Nic z toho ale podle něj neotřese ČNB ani scénářem, podle kterého skončí intervence na koruně ve třetím čtvrtletí příštího roku.

R24: Česká ekonomika se zlepšuje, koruna atakuje 27,00 stále častěji a těsněji. Jak bude reagovat ČNB?

Pozitivní ekonomický vývoj bude dál působit ve směru silnější koruny. Lze proto očekávat, že ČNB bude muset být na trhu velmi často a kurzový závazek bránit. A to až do jeho ukončení.

R24: Měnové jednání ČNB přijde v úvodu srpna. Čekáte na něm nějaké překvapení?

Ne, nečekáme změnu v nastavení měnové politiky. ČNB svůj kurzový závazek potvrdí s jeho plánovaným koncem ve druhé polovině roku 2016 a bude nadále na devizovém trhu bránit posilování koruny výrazněji pod úroveň 27 EURCZK.

Kurzy měn můžete bez zpoždění sledovat na Roklen24

R24: Okolnosti tedy podle vás ČNB nedonutí závazek na koruně k euru zkrátit nebo změnit? Jako hlavní argument, proč ne, je brána inflace…

…a ta se na horizontu měnové politiky v tuto chvíli dostává k 2% cíli ČNB poměrně těsně. Nedomnívám se tak, že by ČNB zvažovala kurzový závazek zkrátit nebo změnit jeho výší. Zkrácením délky kurzového závazku nebo změnou jeho úrovně pod 27,00 EURCZK by ČNB zároveň popírala samotnou podstatu „závazku“ – to, že koruna nebude alespoň do specifikovaného období silnější. Kredibilitu své kurzové politiky by ČNB takovým krokem výrazně snížila.

R24: Ze strany ING padl odhad – ČNB musí měsíčně prodávat koruny za 34 miliard, aby uhájila závazek 27,00 na koruně k euru. Intervenuje na pro sebe neomezené straně, přesto – může si takový rozsah intervencí dovolit?

ČNB má v tuto chvíli dle našeho názoru dostatek prostoru, aby kurzový závazek ubránila do jeho plánovaného ukončení ve druhé půlce roku 2016. Její devizové rezervy jsou nyní zhruba na úrovni jedné třetiny českého HDP. V případě, že by ČNB potřebovala intervenovat tak, aby vyrovnávala vývoj eurokoruny s ohledem na kvantitativní uvolňování ECB a růst bilance ECB, potřebovala by do září 2016 navýšit své rezervy zhruba na polovinu HDP.

R24: A pokud by přišel výraznější tlak na posílení koruny? Může být ČNB dotlačena kurzový závazek vzdát?

Pokud by například ČNB čelila silnějšímu spekulativnímu útoku na úrovni Dánska z počátku tohoto roku, devizové rezervy by se do září 2016 mohly dostat na úroveň 70 % HDP, což je stále pod psychologickou hranicí 85 procent. Při té se rozhodla švýcarská centrální banka svůj kurzový závazek v lednu tohoto roku opustit.

Vysoké devizové rezervy budou pro ČNB představovat po ukončení kurzového závazku a posílení koruny účetní ztráty. Jedná se ale o nerealizované ztráty plynoucí z  přecenění devizových rezerv na korunovou hodnotu. Ty z pohledu plnění cílů ČNB nepředstavují problém a budou postupně umazávány z budoucích zisků ČNB, které pramení z výnosů z devizových rezerv a emise peněz. ČNB je zároveň na negativní kapitál zvyklá, jelikož byla díky posilující koruně a ztrátám z přecenění rezerv ve ztrátě permanentně od roku 1998. Kumulovanou ztrátu ČNB poprvé vyrovnala teprve v minulém roce, a to právě díky oslabenému kurzu koruny.

R24: Nemůže ČNB takový objem rezerv dostat pod tlak?

Negativní kapitál ČNB sice například zmiňuje Konvergenční zpráva ECB z roku 2010 jako případný problém pro budoucí přijetí eura, jak ale už tehdy uvedla samotná ČNB, negativní kapitál centrální banky nepatří mezi povinná konvergenční kritéria a v konečném důsledku tak nemůže přijetí eura ovlivnit – to nakonec platilo i v případě Slovenska, které do eurozóny s negativním kapitálem centrální banky také vstoupilo. ČNB tak nebude dle našeho názoru vnímat akumulující se devizové rezervy jako problém, a to ani z pohledu budoucích účetních ztrát. I z tohoto důvodu se domníváme, že pozice ČNB je při obraně kurzového závazku silná a nečekáme jeho předčasné ukončení. V tuto chvíli tak stále předpokládáme, že kurzový závazek z hranice 27 EURCZK bude ukončen ve třetím čtvrtletí 2016.

Jakub Seidler zastává od července 2014 pozici hlavního ekonoma ING Bank v České republice a jeho hlavní činností je příprava makroekonomických analýz a prognóz pro ČR. Jakub Seidler odstartoval svou kariéru v roce 2008 nástupem do ČNB, kde působil v odboru finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky. Jakub Seidler absolvoval studium ekonomie na Univerzitě Karlově v Praze, kde také získal titul PhD.

Newsletter