ČNB už na koruně intervenovala za zhruba 400 miliard korun

Česká národní banka v listopadu loňského roku na devizovém trhu intervenovala proti posilující koruně v objemu zhruba 10 miliard korun. Vyplývá to z údajů o devizových obchodech ČNB ke konci listopadu, které dnes banka zveřejnila. Podle hlavního ekonoma skupiny Roklen Lukáše Kovandy bude tlak na intervence v letošním roce zesilovat ruku v ruce se spekulacemi o změnách v bankovní radě, včetně guvernéra Miroslava Singera.

Režim devizových intervencí centrální banka zahájila v listopadu 2013 s cílem oslabit korunu a následně její kurz držet poblíž hranice 27 EURCZK. Od té doby do konce loňského listopadu tak ČNB intervenovala za zhruba 400 miliard korun.

Česká národní banka v listopadu vykázala objem uzavřených spotových operací na devizovém trhu čítající 369 milionu eur. Znamená to, že od ledna do listopadu loňského roku intervenovala v souhrnném objemu zhruba 200 miliard korun. Na devizovém trhu byla přitom podle všeho aktivní také v prosinci. Od počátku zahájení intervencí v listopadu 2013 tak v souvislosti s oslabováním koruny akumulovala rezervy patrně již přesahující 400 miliard korun, rozvádí číslo hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda.

„Celkové devizové rezervy nyní odpovídají zhruba 36 procentům tuzemského hrubého domácího produktu. Při zahájení intervenčního režimu představovaly zhruba 22 procent HDP. Nutno však říci, že devizové rezervy narůstají i z jiných důvodů, než je právě intervenční oslabování české měny. Další zintenzivnění akumulace rezerv v souvislosti s intervenčním režimem lze očekávat v letošním roce ruku v ruce s tím, jak budou sílit spekulace devizových obchodníků ohledně změny na postu guvernéra ČNB a ohledně potenciálního ukončení intervenčního režimu,“ uvádí Lukáš Kovanda.

Zesílení tlaku přinese podle něj také další možné rozvolnění měnových podmínek v eurozóně, jehož pravděpodobnost vzrostla poté, co podle nejnovějších čísel zaostala inflace jak v eurozóně, tak třeba i její klíčové ekonomice, tj. Německu, za očekáváním. V letošním roce může objem prostředků akumulovaných v souvislosti s oslabováním koruny snadno převýšit loňský objem.

Centrální banka zahájila intervence v listopadu 2013, kdy nakoupila eura za zhruba 200 miliard korun. Další intervence přišla loni v červenci, kdy nakoupila více než miliardu eur za zhruba 28 miliard korun. Poté v srpnu nakoupila eura za zhruba 100 miliard korun a v září za 63 miliard korun. V říjnu centrální banka na trhu neintervenovala. V listopadu centrální banka nakoupila 369 milionů eur, tedy za zhruba 10 miliard korun.

 

Pravděpodobný příští guvernér České národní banky Jiří Rusnok vidí ukončení intervencí na koruně spíše v úvodu roku…

Zveřejnil(a) Roklen24 dne 6. leden 2016

 

Již dříve představitelé ČNB uvedli, že dopady intervencí do finančního hospodaření centrální banky nejsou podstatné. Primárním cílem ČNB je totiž udržovat cenovou stabilitu. „Intervence také nemají žádné přímé dopady do veřejných rozpočtů, protože případné účetní kurzové ztráty z devizových rezerv bude ČNB bez problémů schopna uhradit ze svých budoucích zisků, jak dokládá i naše vlastní historická zkušenost,“ uvedl již dříve ředitel sekce měnové ČNB Tomáš Holub.

V polovině prosince Bankovní rada ČNB zopakovala, že pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí se nachází okolo konce roku 2016. Samotná prognóza ČNB počítá s intervenčním režimem do konce roku 2016. Inflace totiž bude většinu příštího roku nízká a až v roce 2017 se bude pohybovat mírně nad dvouprocentním inflačním cílem ČNB. Podle některých ekonomů ovšem může centrální banka prodloužit kurzový závazek až do jara 2017.

ČNB: Růst ekonomiky je udržitelný. Intervence nejméně rok

Devizové obchody ČNB (výběr):

Období Uzavřené spotové operace vyjádřené v milionech eur
listopad 2015 369,000
říjen 2015 0,000
září 2015 2322,000
srpen 2015 3734,500
červenec 2015 1032,500
červen 2015 0,000
květen 2015 0,000
duben 2015 0,000
březen 2015 0,000
únor 2015 0,000
leden 2015 0,000
prosinec 2014 0,000
listopad 2014 0,000
říjen 2014 0,000
září 2014 0,000
srpen 2014 0,000
červenec 2014 0,000
červen 2014 0,000
květen 2014 0,000
duben 2014 0,000
březen 2014 0,000
únor 2014 0,000
leden 2014 0,000
prosinec 2013 0,000
listopad 2013 7499,000

Newsletter