ČNB v prosinci opět intervenovala v miliardách korun

Česká národní banka v prosinci znovu intervenovala v řádu miliard korun, vyplývá z bilanční sumy ČNB k 20. prosinci.  Ta stoupla proti předchozí dekádě o téměř 15,8 miliardy korun na 1,66 bilionu korun. Peněz v oběhu bylo 517,3 miliardy korun, tedy o 9,8 miliardy více. 

Pohledávky centrální banky vůči zahraničí stouply ve druhé třetině prosince o 15,88 miliardy korun. To podle hlavního ekonoma finanční skupiny Roklen Lukáše Kovandy ukazuje na další aktivitu ČNB na devizovém trhu. Objem intervencí ale byl podle něj menší než koncem listopadu nebo na začátku prosince. V příštím roce může podle dnešního Kovandova odhadu objem intervencí přesáhnout ten letošní.

„Pohledávky ČNB vůči zahraničí stouply v druhé třetině prosince o zhruba 15,9 miliardy korun. To indikuje, že ČNB byla na devizovém trhu podle všeho opět aktivní, byť v menším objemu než v poslední třetině listopadu nebo než v první třetině prosince,“ uvedl Kovanda. Dobrý výkon české ekonomiky, stejně jako další uvolnění měnových podmínek v eurozóně podle něj vybízí devizové obchodníky k tomu, aby testovali odhodlání ČNB bránit svůj závazek. 

„Tyto tlaky v příštím roce dále zesílí, neboť se připojí spekulace související se změnou na postu guvernéra naší centrální banky. Celkový objem intervencí tak v roce 2016 může snadno přesáhout jejich letošní objem, který již převyšuje 200 miliard korun. Od počátku intervenčního režimu v roce 2013 intervenovala centrální banka v objemu přesahujícím 400 miliard korun,“ uvedl Kovanda.

Z dosavadních informací o intervencích ČNB, které sahají ke konci října, vyplývá, že banka byla na trhu aktivní naposledy v září. V říjnu neintervenovala. Cílem intervencí je držet kurz u 27 Kč/EUR, v posledních měsících se koruna k této hranici několikrát přiblížila.

Centrální banka zahájila intervence v listopadu 2013, kdy nakoupila eura za zhruba 200 miliard korun. Další intervence přišla letos v červenci, kdy nakoupila více než miliardu eur za zhruba 28 miliard korun. Poté v srpnu nakoupila za zhruba 100 miliard korun a v září za 63 miliard korun. Informace o případných listopadových intervencích ČNB zveřejní 7. ledna.

Dekádní bilance ČNB (v milionech Kč):

AKTIVA 20. prosince 2015 Rozdíl proti minulé dekádě
Zlato 616 0
Pohledávky vůči MMF 61.707 -27
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP 1,586.318 15.881
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 99.749 72.873
Cenné papíry 1,399.819 45.732
Ostatní pohledávky vůči zahraničí 86.750 -102.724
Pohledávky vůči tuzemským bankám 10 0
Pohledávky vůči státu 0 0
Hmotný a nehmotný majetek 3611 1
Ostatní aktiva 7853 -98
Ostatní finanční aktiva 4761 0
Oceňovací rozdíly 1567 0
Ostatní 1525 -98
AKTIVA CELKEM 1,660.115 15.757
     
PASIVA    
Bankovky a mince v oběhu 517.342 9786
Závazky vůči MMF 50.173 -27
Závazky vůči zahraničí 22.417 -6455
Přijaté úvěry ze zahraničí 6305 -5807
Ostatní závazky vůči zahraničí 16.112 -648
Závazky vůči tuzemským bankám 981.530 -4175
Přijaté úvěry 366.000 -10.100
Povinné minimální rezervy 64.662 -992
Ostatní závazky vůči bankám 550.868 6917
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 18.762 16.832
Ostatní pasiva 15.684 -321
Rezervy 293 0
Základní kapitál a rezervní fondy 15.561 0
Oceňovací rozdíly 10.910 0
Zisk nebo ztráta z předchozích období 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období 27.443 117
PASIVA CELKEM 1,660.115 15.757

Zdroj: ČNB

Newsletter