Co až nás vystřídají roboti? Někdo musí pečovat o staré a nemocné

V souvislosti s dynamickým rozvojem odvětví umělé inteligence se neustále objevují nové a nové výzkumy, studie a teze, které varují, že na budoucím trhu práce již pro řadu současných pracovníků nebude místo. I když nové technologie ruku v ruce s destrukcí starých pracovních míst samozřejmě vytvoří i řadu nových, poptávka po jedné z „tradičních“ profesí zůstane silná, a spíše bude dokonce ještě posilovat. Háček je však v tom, že ji téměř nikdo nechce dělat ani dnes.

Jak naznačuje řada studií zabývajících se dopadem robotizace na trh práce, nejprve budou automatizovány relativně nízko placené profese v ubytovacích a stravovacích zařízeních, dále je zmiňována výroba, doprava a skladování či zemědělství a maloobchod. Jinými slovy, půjde především o práci, kterou vykonává relativně méně kvalifikovaná pracovní síla. Jak ovšem ilustruje článek na serveru Vox, existuje určitá skupina profesí, které vykazují podobné znaky, avšak lze je automatizovat jen velmi těžko. Touto skupinou profesí jsou přitom myšleny nízko placené pozice ve zdravotnictví a sociálních službách.

Pokud se podíváme na americká data, kolem roku 1970 pracovala zhruba třetina pracovní síly ve výrobním průmyslu, přičemž na svou dobu tito zaměstnanci pobírali velmi slušné mzdy, aniž by museli mít střední školu. Dnes je však situace jiná, v těchto odvětvích pracuje zhruba 11 % lidí, přičemž jejich problémem jsou nejen relativně nízké mzdy, ale především to, že práce pro ně systematicky ubývá, a to jednak v souvislosti s přesunem výroby do jiných regionů, tak i s rostoucím významem technologií.

Koho nejvíce zasáhne automatizace? Asii, ale i Českou republiku

Na druhé straně břehu stojí odvětví zdravotnictví a sociálních služeb, které momentálně zaměstnává zhruba stejný počet lidí, avšak poptávka po práci zde zase dynamicky roste. Důvodem je především stárnutí populace, s kterým jde ruku v ruce také vyšší výskyt řady různých onemocnění. V souvislosti s životním stylem vyspělého světa je také patrný rozmach různých civilizačních chorob a chronických potíží.

Nikoho tedy nepřekvapí, že zatímco pracovních míst ve výrobě by mělo do budoucna ubývat, sektor zdravotnictví a sociálních služeb bude naopak vyžadovat mnohem více pracovní síly než nyní. Jak ukazuje graf, do roku 2024 by zde mělo vzniknout přes 2 miliony nových pracovních míst, což je nejvíce ze všech odvětví. Problémem však je, že pokud odhlédneme od samotných lékařů, drtivá většina pracovní síly v tomto sektoru je nízko placená.

Jak ukazuje server Vox na amerických datech, nižší zdravotnický personál vydělává zhruba stejně jako pracovníci v rychlém občerstvení. Data přitom ukazují, že jde o značně rizikové profese – po pracovnících u policie a ve vězeňství je zde nejvyšší výskyt úrazů a nemocí.

Temná stránka automatizace. Do roku 2030 přijde o práci pětina lidí

Vzhledem ke značně podhodnocenému mzdovému ohodnocení v kombinaci s náročnou prací tak není divu, že na nižší pozice ve zdravotnictví a místa v sociálních službách se nikdo příliš nežene a v takřka všech vyspělých zemích tento sektor trpí nedostatkem pracovníků. Neuspokojivý stav je přitom ještě prohlubován momentálně silnou globální ekonomikou a nízkou nezaměstnaností, kdy se s nedostatkem lidí potýkají takřka všechna odvětví (to ovšem nebude trvat věčně).

Nicméně, přicházející vlna automatizace a robotizace pracovního trhu, která je pro mnoho jeho segmentů strašákem, by sektoru zdravotnictví a sociálních služeb mohla paradoxně pomoci. Jestli se totiž, jak předpovídají „technologičtí pesimisté“, ocitne velká část relativně méně kvalifikované pracovní síly bez práce, pak jim nezbude nic jiného, než se přesunout do jediného sektoru, který bude stále generovat vyšší a vyšší poptávku.

Dá se předpokládat, že technologie budou pracovní místa nejen ničit, ale i vytvářet, přičemž ta nová budou pochopitelně lépe placená, a tedy atraktivnější. Na druhou stranu ale budou vyžadovat značně vyšší nároky na kvalifikaci, čemuž se ne všichni pracovníci zvládnou přizpůsobit.

Americká tragédie: Jde zdravotnictví a zisk dohromady?

 

Newsletter