Co čeká nejstarší českou univerzitu v následujících letech?

Milena Králíčková, zdroj: Univerzita Karlova

Co čeká nejstarší a největší vysokou školu v České republice v následujících letech? Univerzita Karlova současně patří do 1 % nejlepších univerzit světa. Co je v plánu, aby se v celosvětovém hodnocení udržela tak vysoko? Přečtěte si rozhovor s rektorkou Milenou Králíčkovou, jejíž funkční období trvá od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.

V čem se potkávají a jak se vzájemně pozitivně ovlivňují dva na první dojem zcela odlišné světy – svět startupů a svět univerzitní?

Tyto dva světy jsou oba spojené úsilím pomáhat světu inovacemi, novými objevy a vynálezy. Pro moderní univerzity je samozřejmostí věnovat se startupům a podporovat studující v tom, aby uměli vše, co se naučí, přetavovat v tvořivost, nové objevy a inovace. Jednoduše řečeno, tyto dva světy patří stále více a více k sobě.

Co čeká Univerzitu Karlovu v následujících letech? Jsou na pořadu dne nějaké větší inovace? Jakými směry chcete univerzitu posouvat kupředu?

Univerzitu Karlovu v nadcházejících letech čeká celá řada nových aktivit. Připravujeme se na reformu doktorských studijních programů danou chystanou novelou zákona o vysokých školách, čeká nás institucionální hodnocení vědecké a tvůrčí činnosti, dále hodláme rozvíjet a podporovat naši dceřinou společnost Charles University Innovation Prague a také modernizovat naše informační systémy. Ve vzdělávací činnosti hodláme podporovat v první řadě kvalitu a také nacházet cesty k vyšší flexibilitě, například zaváděním inovativních forem jako budou tzv. mikrodiplomy.

Na poli inovací nás jistě čeká celá řada objevů v oblasti věd přírodních a lékařských, ale i ve vědách humanitních a společenských, které se na UK čím dál častěji stávají předmětem startupů, jako jsou například FutureBooks či Tap2U.

Co můžete Vy, jakožto její rektorka, udělat pro celkové zlepšení komunikace napříč univerzitou? Jak více podpořit studenty v jejich podnikavosti, aby se nebáli přicházet s něčím novým, případně realizovat své nápady?

Komunikace uvnitř univerzity s 50 tisíci studenty a tisíci zaměstnanci na celkem 17 fakultách a dalších součástech je výzva. Postupně zavádíme nové nástroje komunikace a trpělivě krok po kroku budujeme struktury, které komunikaci uvnitř Univerzity Karlovy posilují.

Podpora studujících v jejich podnikavosti se musí dít na každé z úrovní akademického světa – jak na úrovni celouniverzitní, tedy rektorátní, tak na úrovních fakultních i na konkrétních katedrách a ústavech. K tomu musíme společně budovat a posilovat jak tým Centra pro podporu přenosu poznatků a technologií a Charles University Innovation Prague, tak síť inovačních skautů na fakultách, předměty a kurzy podporující inovace atd. Prostě je to mnohaúrovňový proces a nikdy nekončící úsilí!

Milena Králíčková je od 1. února 2022 rektorkou Univerzity Karlovy. Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Plzni, rok strávila díky Fulbrightově komisi v USA v Reproductive Endocrine Unit Massachusettské všeobecné nemocnice a Harvardovy univerzity. Po doktorátu Ph.D. se na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni věnovala gynekologii a porodnictví, embryologické vědecké práci a zároveň vyučovala v Ústavu histologie a embryologie. Na LFP UK působila následně jako proděkanka pro rozvoj a vedoucí jednoho ze dvou výzkumných programů Biomedicínského centra v Plzni. V roce 2013 se stala prorektorkou UK pro studijní záležitosti, tuto funkci zastávala až do roku 2022. Má dvě dcery.

Newsletter