Co je to equity crowdfunding?

Spolu s rozvojem informačních technologií a jejich čím dál širším využíváním, začínají vznikat i nové, inovativní způsoby financování různých druhů projektů a poskytování finančních služeb. Pro tento svěží proud, který spojuje nové technologie s finančními službami a do jisté míry začíná působit jako protiváha ke klasickému bankovnímu sektoru, se již vžilo označení fintech.  

Jednou z takových nových fintech technologií jsou platformy postavené na bázi tzv. equity crowdfundingu. Ten funguje tak, že společnosti emitují své cenné papíry nebo obchodní podíly, které jsou následně poptávány ze strany profesionálních investorů i investorů z řad široké veřejnosti. Tím společnost získává dodatečný zdroj kapitálu, který může využít pro svůj další rozvoj a expanzi.  

Investor si vybírá společnost, jejímuž produktu a managementu věří, pomáhá jí v její růstové fázi a posléze i participuje na jejím finančním úspěchu. Vzniká zde tak spojení emocionální angažovanosti s finanční návratností.

Společnosti, které se zapojí, získávají nejen inovativní způsob akvírování finančních prostředků, ale i cennou zpětnou vazbu ohledně jejich podnikatelského záměru, obchodního modelu, produktu nebo služby.

Projekt je totiž nejprve vyhodnocován ze strany komise, která je sestavena provozovatelem platformy. Ta vyhodnotí, zda je projekt smysluplný a vhodný pro equity crowdfundingovou kampaň. Pokud je komisí ohodnocen jako vyhovující, nastupuje na řadu samotná kampaň. Během ní se projekt snaží v určité časové lhůtě získat předdefinované množství finanční prostředků. V průběhu kampaně se k projektu mohou vyjádřit i samotní investoři, kteří investováním vyjadřují svoji důvěru v budoucnost společnosti.

Nashromážděné finanční prostředky jsou v průběhu kampaně v dočasné úschově provozovatele platformy. Pokud je kampaň úspěšná, dochází k převodu finančních prostředků na účet společnosti, emisi cenných papírů a jejich následnému zaknihování. V případě, že se předdefinovanou částku nepodaří nashromáždit, jsou finanční prostředky převedeny zpět investorům.

Další výhodou equity crowdfundingu je fakt, že vyplňuje klasickou mezeru ve financování. Každá společnost se v průběhu svého životního cyklu ocitne v situaci, kdy již není schopná dále růst jen s pomocí kapitálu vlastníků či případných business andělů. Zároveň však ještě nedosáhne na bankovní financování a není dostatečně atraktivní pro fondy venture kapitálu. V této fázi je právě equity crowdfunding tou nejvhodnější možností dalšího financování.

Pro investory pak equity crowdfunding představuje zajímavou možnost, jak alokovat své finanční prostředky. Zejména v dnešním světě nulových úrokových sazeb mohou být podobné instrumenty vítanou investiční alternativou. Navíc je pro širokou veřejnost příležitostí, jak investovat do nových, start-upových firem, což byla dříve výsada téměř výlučně profesionálních investorů.

Newsletter