Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Co musí bankéři udělat pro záchranu světa?

„Finanční trhy hrají ve světě dvě klíčové role. Jednak pomáhají propojit deficitní a přebytkové jednotky, za druhé pak umožňují řízení rizik prostřednictvím diverzifikace a pojištění.“ Tak ve svém sloupku zveřejněném na serveru Project Syndicate popisují dva environmentální alarmisté Jeffrey Sachs a Hendrik Du Toit hlavní důvod existence finančních trhů. Ty mají do budoucna sloužit především jako nezbytný zdroj dosažení udržitelného rozvoje, který otevře prostor pro další investiční příležitosti.

V podstatě se tedy jedná o dva navzájem se podporující motory, které vedou ke všeobecně lepšímu ekonomickému, sociálnímu, ale i environmentálnímu stavu lidské společnosti. „Z tohoto důvodu se letos v červenci sejdou světoví lídři v Addis Abebě na Konferenci o financování rozvoje. Je totiž potřeba, aby byl finanční průmysl připraven poskytnout praktická řešení otázek ekonomického růstu, redukce chudoby a udržitelnosti kvalitního stavu životního prostředí.“

Letošní rok by měl být konečně tím, kdy vstoupíme do tolik očekávané fáze udržitelného růstu. Přispěje k tomu nejen výše zmiňovaná konference, ale i zářijové zasedání Organizace spojených národů, kde budou přijaty hlavní cíle udržitelného rozvoje, a stejně tak i prosincová Konference o změně klimatu. 193 zemí se tedy pokusí zajistit, aby světový růst společně se snižováním chudoby pokračoval ve zdravém životním prostředí.

Bude to však za pět minut dvanáct. Globální ekonomika, i přes všechny překážky, sice dosahuje celkového ročního růstu na úrovni 3 až 4 %, ale stále se nejedná o tolik usilovaný udržitelný rozvoj. Ve většině koutů světa je totiž růst vychýlen ve prospěch bohatých a naopak v neprospěch nejen chudých, ale i samotného životního prostředí.

Změna klimatu je jedna z největších environmentálních hrozeb. Pokud se udrží současný trend spalování fosilních paliv, dočkáme se celkového nárůstu teploty o 4 až 6 stupňů celsia nad úroveň, kde se nacházela v době před průmyslovou revolucí. Toto zvýšení pak bude mít katastrofické následky nejen na produkci potravin, biodiverzitu ale hlavně na lidské zdraví, což povede k ohrožení samotného přežití společenských komunit po celém světě. Světové vlády už sice podnikly první kroky, které mají udržet oteplování pod 2 stupni celsia, avšak stále je nutné realizovat nezbytná opatření vedoucí k vytvoření energetického systému s nízkými emisemi uhlíku.

V tuto chvíli přichází na řadu finanční sektor a jeho klíčová role „katalyzátoru“ globálního udržitelného růstu. Každý efektivně fungující finanční trh by měl střadatelům a investorům poskytovat dlouhodobě přesné informace, čímž by umožnil podnikům, penzijním i investičním fondům a dalším investičním subjektům alokovat své zdroje do projektů přinášejících solidní a dlouhodobou odměnu. Prostřednictvím toho je pak možné uchránit své úspory před jakoukoliv finanční kalamitou. V otázce změny klimatu to pak znamená, že například pobřežní a nízko položená města budou mít dostatek prostředků potřebných pro svoje přežití v prostředí zvyšujících se teplot.

Efektivní finanční trhy by měly přispět k přesměrování úspor z bohatých zemí s relativně nízkými vyhlídkami dlouhodobého růstu k těm chudším, kde je růstový potenciál mnohem větší. Tyto země pak budou mít možnost v podstatě přeskočit jinak dlouhodobý proces vývoje, jednak díky novým zdrojům, ale především díky tolik potřebným informacím, které společně s financemi obdrží. Ještě před deseti lety žily stovky miliónů Afričanů naprosto odděleně od světového informačního proudu. Dnes, díky financím přicházejícím společně s cennými informacemi, se těší rozvinutější infrastruktuře, zdravotním a vzdělávacím programům ale i online bankovním službám.

V tuto chvíli bude potřeba, aby si finanční trh uvědomil, jakými změnami bude muset v důsledku stanovení cílů udržitelného růstu projít. Nastal čas přijmout koncept „pravého“ dlouhodobého investování, které vyžaduje přesun kapitálu přesně k těm investičním příležitostem, jež zabezpečí udržitelnou budoucnost nás všech. Nejen veřejné, ale hlavně soukromé investice jsou potřeba k přechodu na nízko uhlíkovou ekonomiku. Dnešní investoři, a vůbec celý finanční průmysl, musí hledět mnohem dál, nesmí zabřednout v současném trhu při současných cenách, když budoucnost je mnohem zářnější.

Příklad může být následující. V dnešním světě neexistuje světová cena „uhlíku“, která by přesměrovala investice od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Víme však, že v souladu s limitou udržení globálního oteplování pod 2 stupni celsia, bude potřeba, aby tato cena vznikla. Investoři jakožto správci dlouhodobého kapitálu si tento fakt budou muset uvědomit a přesunout tak své zdroje do nízkouhlíkových zdrojů energie.

K úplnosti vize udržitelného rozvoje bude potřeba, aby finančníci začali úzce spolupracovat s vládami. Dohromady tak dokážou vytvořit potřebný finanční systém, který v sobě bude mít začleněny potřebné stimuly k participaci na vytvoření a zachování celosvětového udržitelného rozvoje. Základem musí být globální finanční základna, která by bezproblémově umožnila převod zdrojů z kapitálově bohatých zemí směrem k těm rozvojovým.

Závěrem pak Sachs s Du Toitem upozorňují na funkci financí jakožto nejúčinnějšího prostředku lidského pokroku. Úkolem současných finančních lídrů by tedy měl být hlavně přesun investic do schopností, dopravy a udržitelných technologií, které dokážou eliminovat chudobu a naopak podpořit životní prostředí a prosperitu. Jen tak bude možné, aby si finančníci napravili svou pošramocenou reputaci, která se s nimi táhne od doby poslední finanční krize.

Newsletter