Co nás naučil dluhopisový trh

Stejně jako minulý rok i letos představil Douglas J. Peebles, investiční ředitel společnosti AB Fixed Income, svůj pohled na to, co jsme se během roku 2014 mohli naučit na dluhopisovém trhu. V rámci serveru AllianceBernstein Blog tak představil pět hlavních bodů, ze kterých by se investoři zaměřující se na aktiva s fixním příjmem měli letos poučit.

Nevyhýbejte se davu, naučte se z něj profitovat

Obecně platí, že jít s davem se obvykle nevyplácí. Minulý rok se investoři hromadně přesouvali do segmentu aktiv s vysokým výnosem. Mnozí z nich si však až pozdě uvědomili, že tím automaticky zvyšují rizikovost svého portfolia. Představa toho, že své prostředky přesouváte někam, kam se soustředí i zbytek trhu, byla pro některé investory lákavá svou jednoduchostí. Vždy však ale existuje nějaká lepší alternativa.

Peebles v tomto případě zmiňuje dluhová aktiva z rozvojových trhů. Během roku 2013 si prošly tyto instrumenty výprodejem. Ten však náhle skončil a v roce 2014 začaly ceny opět stoupat vzhůru. Investoři tak mohli poměrně snadno profitovat pomocí kontrariánské strategie.

Úrokové sazby nejsou největší hrozbou

Spousta investorů se během roku 2014 začala zbavovat dluhopisů s krátkou a střední durací, jelikož se obávali zvýšení úrokových sazeb. To však nakonec nepřišlo. V prostředí technické nuly se tak mnozí uchylovali k investicím do rizikovějších, především krátkodobých, bondů se spekulativním ratingem. Ty se však v druhé polovině minulého roku ukázaly jako silně špatná investice.

Dle Peeblese teď není ten správný čas, kdy by se investoři měli zaměřovat na tento typ aktiv s vysokým výnosem, jehož velikost stále zdaleka nestačí kompenzovat vyšší riziko s nimi spjaté.

Rally na trzích byly a budou

Během několika málo dní v říjnu 2014 se investoři napříč všemi světovými trhy rozhodli zainvestovat od bezpečných 10letých amerických státních dluhopisů. Jejich výnos v tu dobu klesl o 21 bazických bodů a cena stoupla o téměř 2 %. Tehdejším problémem nebyl objem obchodů, který si téměř sáhl na rekordní maxima, nýbrž silný pohyb cen, jenž byl nákupy a prodeji vyvolán. Zatímco mnozí investoři byli z takové rally překvapeni, velký cenový skok nakonec pomohl všechny obavy zmírnit.

„Byli by investoři také tak překvapeni, kdyby ceny naopak klesly?“, ptá se Peebles. Poukazuje přitom na to, že náhlé cenové zvraty jsou běžnou součástí každého trhu a investoři se je musí naučit co nejlépe eliminovat pomocí dostatečné diverzifikace.

Nabídka a poptávka budou i dál určovat ceny

Vývoj cen municipálních dluhopisů za posledních několik let připomíná horskou dráhu. Poté, co z něj v roce 2013 stáhli investoři obrovské množství kapitálu, přišlo náhlé oživení, které de facto trvá dodnes. Prvním krokem ke zlepšení byl ústup strachu, který vyvolal první vlnu výprodeje municipalit v souvislosti s vývojem v Detroitu a Portoriku. Druhým pak to, když si investoři uvědomili zlepšující se situaci v případě většiny emitentů. Z prodejců se tak postupně stali nakupující a poptávka se konečně zvedla na původní úroveň. Peebles do budoucna očekává, že se tento dynamický vývoj udrží a ceny minucipalit se dostanou ještě výš.

Silný dolar zmátl mnoho mezinárodních dluhopisových investorů

Obavy ze zvýšení amerických sazeb donutily některé investory zařadit do svého portfolia i neamerické dluhopisy. Byl to ale právě posilující dolar a jeho negativní dopad na ostatní měny, který v tomto směru zanechal nezodpovězené otázky. Pokud se podíváme na vývoj globálního dluhopisového indexu banky Barclays, vidíme, že za rok 2014 vzrostl o ubohých 0,6 %. Pokud se však zaměříme na ten samý index, který je ale zajištěn proti nadměrným výkyvům dolaru, vidíme zhodnocení o 7,6 %.

Právě toto zajištění silně pomáhá při těžkých dobách, jakou byl například rok 2014, kdy americký dolar neustále posiloval. Proto Peebles doporučuje při každé investici nezanedbávat zajištění proti kurzovému riziku.

Jsou dluhopisy opravdu méně rizikové?

Co čekat od českých vládních dluhopisů v roce 2015?

Newsletter