Co (ne)víte o americkém dolaru?

Americký dolar představuje celosvětově známou měnu. Málokdo ale ví, jak vznikl, proč se vlastně jmenuje „dolar“ a jak jeho historický vývoj pomohl formovat svět.

Co se dělo před vznikem dolaru?

V době prvních kolonistů, kteří postupně osidlovali americký kontinent, byla hotovost oficiálně denominována v librách (menší šilink a pence). Ve skutečnosti ale platidla nebyla tak dostupná, jak se může zdát. Peněžní prostředky byly často vzácné, proto byli kolonisté nuceni improvizovat. Jako platidlo byl v různých časových obdobích používán například tabák nebo bobří kůže. Některé kolonie se dokonce snažily vydávat své vlastní měny, mnohé se však zhroutily.

Jak se postupem času ukázalo, nejčastější formou hotovosti byl španělský dolar. Tato skutečnost vedla k tomu, že byla americká měna nakonec denominována v dolarech.

Revoluce

Během revoluce v roce 1775 vydával kontinentální kongres peníze známé jako kontinentální měna, a to ve snaze financovat pomocí ní probíhající válku za nezávislost. Vláda ale tiskla příliš mnoho a hodnota této měny se rychle snížila.

O pět let později, po neustálé inflaci, dosáhla hodnota kontinentální měny 2,5 % její jmenovité hodnoty. Benjamin Franklin tehdy poznamenal, že pozorované znehodnocení ve skutečnosti fungovalo jako daň, která byla placena za válku. Držitelé měny – obyčejní lidé – tak byli potrestáni ztrátou kupní síly svých peněz.

Zrození dolaru

Při psaní Ústavy Spojených států amerických měli zákonodárci na paměti i pád kontinentální měny. Do dokumentu proto implementovali klauzuli, která deklaruje, že k takovému selhání už nikdy nedojde – státy totiž ztratily povolení libovolně razit mince.

Americká mincovna tak dostala oprávnění dohlížet na ražbu mincí, zákon rovněž stanovil i trest smrti za znehodnocení měny. Mincovní zákon z roku 1792 pak určil americký dolar jako standardní měnovou jednotku.

Všemocný ,,buck“

V 19. století se dolaru začalo přezdívat známým slangem ,,buck“, v českém znění babka. Ve skutečnosti ale buck nemá nic společného s babkou, jak by se díky českému překladu mohlo zdát, ale se zvířecí kůží.

Zejména v oblasti Velkých jezer byly rozdílné částky peněz rovnocenné zvířecím kůžím. Jedna zvláštní reference ukázala, že v roce 1851 v Ohiu měla kůže ondatry hodnotu 0,25 dolaru, zatímco cena laně měla hodnotu 0,50 dolaru. Kůže srnce se rovnala celému „všemocnému“ dolaru, a tak se slovo „buck“ (v doslovném překladu srnec) stalo synonymem amerického dolaru.

Občanská válka

Soukromé banky ještě před vypuknutím války začaly vydávat své vlastní papírové peníze. V době, kdy občanská válka začala, tak bylo v oběhu zhruba deset tisíc měn. Vlády brzy zjistily, že je nemožné platit dluhy různými druhy měn, a tak v důsledku toho vznikla první žádost o peněžní dluhopis v hodnotě 10 dolarů. Ten představoval první oficiální papírovou měnu, kterou vláda vydala v roce 1861 na pomoc financování války.

Sever začal platit dluhy „fiat“ měnou ,,greenback“, zatímco konfederační státy vydaly svou vlastní. Ta se ale po roce 1865 stala naprostou bezcenná.

Problém s padělky

Nápis „In God We Trust“ na minci byl poprvé použit během občanské války, přičemž až v roce 1955 byl rozšířen na všechny oficiálně platící mince. Během této doby bylo velmi rozšířené padělání dolaru. Více jak jedna třetina účtů byla tehdy falešných. K řešení tohoto problému proto v roce 1865 vznikla Tajná služba Spojených států.

Opatření proti padělání dolaru zažila od konce 19. století dlouhou cestu. Dnes je dle odhadů v oběhu méně, než 0,01 % falešných bankovek.

 

Courtesy of: The Money Project

Newsletter