Co vyléčí problémy charity? Pomoci by mohl blockchain

Minulý rok vykázaly americké charitativní společnosti tržby o velikosti více jak 2 bilionů dolarů, přičemž z toho 373 miliard pocházelo z charitativních příspěvků. Byť popularita těchto darů roste a s tím i jejich objem, ani oblast se neobejde bez problémů, jejichž řešení bylo dosud v nedohlednu. Situace by se však mohla změnit, a to za přispění revoluční technologie blockchain. Otázka teď zní, jak?

Mezi obvyklé problémy spojené s charitou patří transakční poplatky vztahující se k poskytnutí daru, dále pak možná korupce ze strany zprostředkovatele spravujícího získané zdroje a v neposlední řadě i nedostatečná zodpovědnost neziskových organizací za způsob nakládání s penězi.

Podle Jasona Grada, zakladatele a CEO společnosti bstow, která se zabývá právě otázkou charitativních příspěvků, je možným řešením blockchain. Hlavní výhodou této decentralizované databáze jen „odříznutí“ zprostředkovatele. Pokud tedy někomu věnujete tisíc korun, obdrží tento obdarovaných celou částku, aniž by došlo na její osekání vzniklé v souvislosti s přítomností zprostředkovatele.

Centralizujme decentralizované! EU chce znát vaši BTC peněženku

Transakční poplatky

Pokud zasíláte svůj dar přímo charitativní společnosti, platba bývá obvykle zatížena poplatkem spojeným se samotným vypořádáním transakce účtovaným ze strany clearingového domu. Pokud příspěvek zasíláte například přes corwdfundingovou platformu či jinou fundraisingovou službu, počet poplatků bývá ještě vyšší. Jmenovat je možné poplatek za zprostředkovatele platby, dále část, kterou si strhne sama platforma, v neposlední řadě pak může jít o poplatek spojený za zprostředkování spojení s charitou, které není přímo napojena na využívanou crowdfundingovou platformu.

Pokud by bylo možné příspěvek poslat skrze blockchain, veškeré výše zmiňované poplatky by byly rázem eliminovány. Platba by tudíž šla rovnou od dárce na účet primárního příjemce a bylo by možné kdykoliv dohledat všechny informace s ní spojené.

Bitcoin: Nový bezpečný přístav

Zprostředkovatel

V případě zprostředkovatele nemusí jít nutně pouze o ty finanční. V rámci přesunu darů fungují i další, jako například vládní agentury nebo konkrétní jednotlivci, kteří jakkoliv nakládají s darovanými financemi či zbožím. Pravdou je, že každý z nich si chce, byť to pravděpodobně veřejně nepřizná, „urvat“ i kus sám pro sebe.

Obzvláště to platí v případě vlád rozvojových zemí. Z reality je možné jmenovat rok 2010 a zemětřesení na Haiti. Grad poukazuje na to, že Červený kříž tehdy vybral 500 milionů dolarů nejen na první pomoc, ale především na výstavbu nových obydlí. Z této částky bylo nakonec postaveno pouze 130 nových domovů.

Při užití blockchainu by tak bylo možné sledovat a následně kdykoliv dohledat veškeré informace o tom, na co byly peníze použity, což by mohlo zabránit jejich neefektivnímu užití.

Blockchain aneb uvedení teorie do praxe

Odpovědnost

Stejně jako tomu bylo v předchozím případě, i v otázce odpovědnosti by blockchain mohl přinést efektivní řešení.

„Každý dolar věnovaný Červenému kříži by bylo možné vystopovat, a to od pokynu k platbě z vašeho chytrého telefonu až ke konkrétnímu člověku, který poskytnutý dar převzal,“ míní Alex Tapscott, jeden z autorů knihy Blockchain Revolution. „Jakmile věnujete dar tímto způsobem, máte jasný přehled, zda vaše peníze šly na nákup barelu pitné vody či na zdravotní potřeby.“

Sami jednotlivci, případě organizace provádějící převod, by mohli snadno sledovat „cestu“ darovaných peněz a jejich následné použití. Jakmile by byly odhaleny jakékoliv nesrovnalosti, viník by byl okamžitě odhalen a následně i odstřihnut od dalšího financování.

Výhodu využití blockchainu už některé charitativní organizace objevily. Jmenovat je možné například Americký červený kříž, který vyjma „obvyklých“ peněz začal přijímat i bitcoiny.

Bitcoin a jeho „půlení“. Co bylo před a co je po?

Pojem „fintech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Newsletter