Co zažily emisní povolenky v loňském roce?

Evropská unie řeší reformu svého trhu pro obchodování s emisemi. Kvůli britskému referendu, v němž se Britové v červnu rozhodli opustit unii, ale návrh málem přišel o svého parlamentního zpravodaje. Co se okolo povolenek loni dělo shrnul pro server EurActiv.cz obchodník s povolenkami Daniel Ošťádal.

„Uplynulý rok nás naučil očekávat neočekávané,“ komentuje loňské dění obchodník s emisními povolenkami společnosti Vertis Daniel Ošťádal. Jaký vývoj má za sebou evropský trh pro emisní obchodování (EU ETS) za posledních dvanáct měsíců?

Leden: Zrušení sankcí vůči Íránu zatlačilo ceny ropy a povolenek dolů

Sankce na vývoz ropy z Íránu byly zrušeny poté, co Mezinárodní agentura pro atomovou energii vydala zprávu, že země snížila počet svých jaderných zařízení. Írán zveřejnil plán na zvýšení denní produkce ropy o 500 000 barelů. Trh tak zaplavil velký objem ropy, a její cena začala klesat. Emisní povolenky ji následovaly.

Únor: Vlády některých států včas nedokončily bezplatný příděl emisních povolenek

Do konce února bylo bezplatně přiděleno 70 % povolenek. Finsko, Chorvatsko, Španělsko a Itálie to v rámci stanoveného termínu nestihly.

Březen: Ověřené emise za rok 2015 byly v souladu s očekáváním; Francie navrhla cenový koridor pro emisní povolenku

Ověřené emise v EU ETS meziročně klesly o 7,3 milionu tun (- 0,39 %). Pokles byl v souladu s očekáváním analytiků. Francouzská vláda v březnu navrhla, že pokud cena emisní povolenky klesne pod určitou definovanou úroveň, zruší se vládní aukce a povolenky se přesunou do tržní stabilizační rezervy (MSR). Cenové dno by se zvýšilo ze 7 eur v roce 2017 na 30 eur v roce 2030. Evropská komise ovšem francouzský návrh okamžitě odmítla.

Duben: Soudní dvůr EU nařídil Evropské komisi přepočítat bezplatný příděl emisních povolenek

Skupina evropských firem z plynárenského sektoru a chemického průmyslu prohrála soudní spor ohledně požadavku na navýšení bezplatného přídělu emisních povolenek. Soudní dvůr EU nařídil Komisi, aby do deseti měsíců vypracovala novou přísnější metodologii pro bezplatný příděl.

Květen: Zpravodaj Evropského parlamentu zveřejnil návrh na reformu EU ETS pro období po roce 2020

Na samém konci května zveřejnil zpravodaj europoslaneckého výboru pro životní prostředí (ENVI) Ian Duncan (ECR) zprávu o reformě EU ETS po roce 2020. Mezi její hlavní body patřilo přehodnocení lineárního redukčního faktoru v roce 2023, zavedení čtyřstupňového bezplatného přídělu emisních povolenek, snaha vyhnout se použití mezisektorového korekčního faktoru, snížení prahu pro vystoupení z ETS na 50 000 tun CO2 ročně a úprava termínu na odevzdávání povolenek.

Červen: Šok po britském referendu

Většina britských voličů se 23. června postavila za vystoupení své země z EU. Pokud by Spojené království vystoupilo i z EU ETS, britská zařízení spadající pod tento systém by mohla trh zaplavit doposud nahromaděnými povolenkami a také britské energetické firmy by přestaly povolenky nakupovat. Zpravodaj reformy ETS Duncan je europoslancem zvoleným za Velkou Británii, a tak den po referendu předložil svou rezignaci. Předseda výboru ENVI ji však nepřijal.

Červenec: Návrh nařízení pro snižování non-ETS emisí umožňuje zrušení ETS povolenek

Komise 20. července představila návrh nařízení o snižování emisí v sektorech mimo EU ETS pro období 2021 až 2030. Cíle se různí od 0 % pro Bulharsko po 40% snížení pro Švédsko a Lucembursko. Všechny členské státy budou moci využít kredity udělené za zalesňování (do celkového limitu 280 milionů), ale jen 9 zemí bude moci zrušit 100 milionů ETS emisních povolenek jako kompenzaci za emise v sektorech mimo EU ETS.

Srpen: Snížený objem aukcí podpořil cenu povolenek

Každý rok se v srpnu snižuje objem aukcí emisních povolenek o polovinu, protože Komise předpokládá, že zajišťovací aktivity energetických firem jsou nižší kvůli letním dovoleným a odstávkám na údržbu. Minulý rok se objem aukcí snížil ještě víc. Pět aukcí na burze EEX se zrušilo úplně, protože smlouva mezi Evropskou komisí a burzou vypršela a musela se připravit nová.

Září: Odstávka jaderných elektráren ve Francii podpořila cenu elektřiny a emisních povolenek

Francouzské úřady rozhodly o dodatečných bezpečnostních prověrkách jaderných reaktorů, které prodloužily dobu potřebnou pro jejich údržbu. Začalo se spekulovat o tom, že chybějící kapacity v jádru by mohla nahradit výroba elektřiny z fosilních paliv, a to především z Německa. Na konci září se také země vyvážející ropu (OPEC) na poslední chvíli dohodly na omezení produkce ropy o 700 000 barelů denně. Oznámení způsobilo posílení ceny ropy o 8,4 % během dvou dnů. EU a 7 členských zemí ratifikovalo Pařížskou klimatickou dohodu, a byla tak splněna podmínka, na základě které smlouva vstoupila v platnost (muselo ji ratifikovat minimálně 55 smluvních stran zodpovědných za 55 % světových emisí).

Říjen: Mezinárodní organizace pro civilní letectví přijala opatření CORSIA

Mezinárodní organizace pro civilní letectví podepsala dohodu o kompenzaci emisí z mezinárodní letecké dopravy. Opatření nazvané CORISA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) zahrnuje celosvětové schéma na kompenzaci emisí, v rámci kterého se provozovatelé letecké dopravy od roku 2021 vyzývají k nákupu emisních jednotek generovaných z projektů na snižování emisí v jiných odvětvích, aby kompenzovali růst emisí CO2 oproti úrovním z roku 2020. Do roku 2026 bude schéma dobrovolné (66 zemí už potvrdilo svou účast) a od roku 2027 se stane povinným.

Listopad: Donald Trump byl zvolen novým prezidentem USA; Konference v Marrákéši nepřinesla žádný pokrok

Republikánský kandidát Donald Trump byl zvolen novým prezidentem USA. Výsledek voleb překvapil trhy, ale negativní reakce netrvala dlouho, protože přislíbené investice do infrastruktury a opětovný návrat výrobních kapacit do USA by měly podpořit růst tamního hospodářství. Klimatická konference v Marrákéši nepřinesla žádný pokrok v implementaci Pařížské dohody. Jedním z důvodů byla i nejistota vyplývající z výsledku prezidentských voleb v USA. Vzhledem k tomu, že konference nepřinesla žádný výstup ohledně budoucího využití kjótských kreditů, cena kreditů CER klesla v období mezi závěrem konference a koncem listopadu o 28 %. Evropská komise také v listopadu zveřejnila zimní balíček k energetické unii.

Prosinec: Výbor pro životní prostředí podpořil ambiciózní reformu EU ETS

Výbor ENVI přijal návrh reformy EU ETS, který počítá s vyšším lineárním redukčním faktorem (2,4 %), vyšším objemem povolenek, které mohou být staženy do MSR (24 % z přebytku každý rok během prvních čtyř let fungování MSR) a zrušením 800 milionů povolenek v roce 2021. Členské státy zatím nebyly schopny se na společné pozici vůči reformě dohodnout. Evropský parlament by měl o revizi EU ETS hlasovat letos v únoru. Trialog by pak mohl začít na jaře.

Newsletter