Dolar proti euru mírně slábne nad hranici 1,1730 EURUSD. Procyklické měny drží zisky. Z měn regionu je v mírném zisku zlotý a koruna. Domácí měna se obchoduje těsně nad 25,40 za euro.

ČR: Březnová inflace zrychlila meziročně na +3 % (oček. +2,9 %)

Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zrychlil na 3,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v únoru. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst cen od října 2012.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v únoru. Zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především vývojem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny brambor vzrostly o 74,5 % (v únoru o 67,2 %), pekárenských výrobků a obilovin o 3,3 % (v únoru o 1,9 %), másla o 8,6 % (v únoru o 4,0 %). U řady potravin došlo ke zmírnění jejich meziročního cenového poklesu. Ceny vajec byly nižší o 8,1 % (v únoru o 14,7 %), ovoce o 9,5 % (v únoru o 11,8 %), cukru o 28,3 % (v únoru o 32,2 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 11,9 % (v únoru o 8,9 %), ceny tuhých paliv o 1,5 % (v únoru o 0,6 %), tepla a teplé vody o 4,5 % (v únoru o 4,2 %). V oddíle doprava zrychlily svůj růst ceny pohonných hmot a olejů na 2,1 % (v únoru 0,1 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,6 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, zemního plynu o 3,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 1,9 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny lihovin o 5,4 %, vína o 3,3 %, piva o 4,2 % a tabákových výrobků o 3,1 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,1 %, ceny pojištění a finančních služeb shodně o 4,8 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 4,0 % a ceny ubytovacích služeb o 2,9 %.

„Inflace dle očekávání v březnu dále zrychlila a dostala se tak na nejvyšší úroveň od konce roku 2012. Ačkoli je tak na hranici horního tolerančního pásma ČNB, centrální banka nebude z tohoto vývoje příliš nervózní, protože od května by měla začít inflace opět zpomalovat, a to zejména z titulu vyšší srovnávací základny u cen pohonných hmot, částečně by měly pomoct také nižší ceny potravin z titulu příchodu první letošní úrody na trh,“ uvedl to hlavní ekonom ING pro ČR Jakub Seidler.

„Obecně však platí, že ve směru růstu cen působí letos zejména ceny služeb. Ty sice představují zhruba 35 % spotřebitelského koše, v letošním roce však rostou poměrně svižně, v lednu a únoru to bylo o 3,9 %, v březnu pak o 3,7 %. Hlavní roli v tomto ohledu hrají ceny bydlení, které letos zrychlily a k růstu inflace o 3 % přispívají 1,5 p.b., tj. polovinou. Dnešní mírně vyšší inflace a výhled na inflaci obecně by tak další mírné zvýšení sazeb ze strany ČNB umožňoval, nejistotou je v tomto ohledu však vývoj v zahraničí. Ten by musel přinést v následujících týdnech určité zklidnění, aby se ČNB rozhodla zvýšit sazby již na svém příštím květnovém jednání, prozatím však tuto možnost stále nevylučujeme,“ dodal Seidler.

Na meziroční snižování cenové hladiny v březnu nadále působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,2 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,6 % a ceny služeb o 3,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 2,4 %.

Newsletter