ČR dosahuje jen třetinové životní úrovně Německa či USA

Blahobyt Čechů dosahuje na začátku roku 2016 podstatně nižší úrovně než blahobyt Němců nebo Američanů. Na druhé straně Slovensko nadále zaostává za Českou republikou. Zjištění vychází z nového indexu blahobytu sestaveného finanční skupinou Roklen.

Roklen index blahobytu za leden ukázal, že Češi si koupí za svou mzdu jen 30,7 % toho, co průměrný Němec. Ve srovnání s Američany jsme na tom ještě hůře. V České republice si můžeme dovolit koupit pouze 26,6 % toho, co Američan ve své zemi. Na druhou stranu nás může hřát, že jsme na tom stále lépe než naši sousedi ze Slovenska. Oproti průměrnému Slovákovi si průměrný Čech může dovolit 1,8násobek.

Index, jenž je aktualizován jednou měsíčně, srovnává úroveň blahobytu vybraných zemí na základě zjednodušeného koše zboží a služeb, které jsou na internetu nejvíce vyhledávány z pohledu mezinárodního srovnání ceny. Zjednodušený koš je následně poměřen s průměrnou mzdou vybraných zemí – ČR, Slovenska, Německa a USA. 

Míra blahobytu České republiky v porovnání s jednotlivými státy k 4. únoru 2016

Slovensko 178,50%
Německo 30,70%
USA 26,60%

Zdroj: Roklen Research

Přesto, že hrubý domácí produkt České republiky konečně výrazněji roste, náš blahobyt se Německu a USA nepřibližuje. Pokud porovnáme výsledky za leden s daty z konce minulého roku, zjistíme, že se náš blahobyt zhoršil v porovnání s Německem i USA zhruba o 3 procentní body. Slovensko se nám přiblížilo jen nepatrně. 

Míra blahobytu České republiky v porovnání s jednotlivými státy ke konci roku 2015

Slovensko 179,10%
Německo 33,80%
USA 30,00%

Zdroj: Roklen Research

O Roklen indexu blahobytu

Roklen index blahobytu byl sestaven finanční skupinou Roklen za účelem porovnání životních nákladů ve vybraných zemích na základě zjednodušeného koše zboží a služeb. Tento koš byl inspirován šesti nejvíce vyhledávanými položkami za účelem porovnání cen ze srovnávacího internetového webu www.humuch.com.

Výstupem indexu je procentní vyjádření blahobytu v České republice vzhledem k porovnávaným zemím (Německo, USA, Slovensko). Index tudíž vyjadřuje, kolik si toho může občan České republiky dovolit za svůj měsíční disponibilní příjem po zdanění vzhledem k občanům srovnávaných zemí. Základem pro srovnání se stala velikost reprezentativního koše, který lze pořídit za průměrnou měsíční disponibilní mzdu po zdanění.

Reprezentativní koš je složen z následujících položek: měsíční nájemné za jednopokojový byt v centru města, měsíční platba za internet, 1 litr benzínu, 1 kg banánů, 1 porce cappuccina v restauraci a cena za 6 km jízdy taxislužbou. Váhy měsíčního nájemného a měsíční platby za internet byly vypočteny v procentním vyjádření k měsíčnímu příjmu. Váhy zbylých položek byly určeny na základě přepočtených vah spotřebního koše pro výpočet indexu spotřebitelských cen Českého statistického úřadu platné od roku 2012.

Ceny jednotlivých položek reprezentativního koše jsou zprůměrované ceny pro tři největší města porovnávaných zemí. V případě Slovenské republiky se jedná pouze o data ze dvou největších měst – Bratislava a Košice.

Data pro tento reprezentativní koš jakožto i pro průměrnou měsíční disponibilní mzdu byla čerpána z internetového webu www.numbeo.com, za jejichž správnost finanční skupina Roklen neručí. Data jsou pro účely indexu aktualizována jednou měsíčně.

TIP: Jak silně je česká koruna podhodnocena vůči euru či americkému dolaru? Sledujte nový Roklen index síly koruny.

Newsletter