ČR: Index cen výrobců rostl v říjnu meziročně o 3,9 % (oček. 3,3 %)

Český statistický úřad dnes ráno zveřejnil index cen výrobců. Podle jeho dat meziměsíčně vzrostly ceny výrobců o 0,7 %, když trh očekával hodnotu 0,2 %. Ceny zemědělských výrobců o 0,2 %, průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací o 0,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,9 %,  průmyslových výrobců o 3,9 %, stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 0,9 % (v září nižší o 0,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 4,1 %. Ceny čerstvé zeleniny byly vyšší o 42,8 %, obilovin o 14,0 %, brambor o 7,3 % a olejnin o 3,4 %, ceny ovoce klesly o 47,7 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 3,9 % (v září o 3,2 %), což je nejvyšší růst od ledna 2012. Vyšší byly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 3,7 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,8 %, chemických látek a výrobků o 8,1 % a těžby a dobývání o 9,0 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 10,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (v září po zpřesnění o 3,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,6 % (v září o 4,2 %). Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,0 % (v září o 1,6 %). Vzrostly ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 9,3 %, za služby v oblasti zaměstnání o 6,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,3 %.

Newsletter