Měny regionu jsou ve ztrátě. Koruna se drží v okolí silné psychologické hranice 24,00 EURCZK. Dolar od rána posiluje, středový kurz se dostal pod 1,064 EURUSD než přišla korekce.

ČR jako věčný nádeník pro úspěšné země. Chceme to?

Moje následující úvaha je pragmaticky a profesně zcela zásadní, nad všemi tématy diskuse a realizace záměru více INOVOVAT (Průmysl 4.0). ČR musí mít ambici opustit pozici prostého subdodavatele (nádeníka) pro především zahraniční globální firmy. Je to cesta zcela bez perspektivy a CESTA K CHUDOBĚ!  V následujících pěti až sedmi letech máme poslední šanci. Pokud ji nevyužijeme, tak naše zařazení v Evropě bude na staletí definitivní – věčný nádeník pro ekonomicky úspěšné země Evropy, především Německo!

Jistě se mnou bude každý souhlasit, že kde není finální výrobek, není moc co inovovat. Jinak, míra a rozsah inovací na mnou vyvíjeném vlastním finálním výrobku je nekonečně větší než rozsah a možnost inovace u mě pouze „lisovaného plíšku do levého zadního reflektoru automobilu firmy……“, pro pochopení. A to je dnešní realita v 95 procent českého současného průmyslu.

Tedy, pokud nepůjdeme v ČR přímou cestou k podpoře (morálně, politicky, daňově, ….jako ve ŠVÝCARSKU, NĚMECKU) vývoje a výroby vlastních (ČESKÝCH) finálních výrobku, prodejných po celém světě, budeme formou nových dotací na „podporu Průmyslu 4.0“ financovat inovace především zahraničních firem a to ještě jejich matek mimo území ČR, kde se budou příslušné inovace provádět. Všechno z českých financí. v Německu, Švýcarsku asi i v Polsku a Maďarsku by to okamžitě bylo SOUZENO JAKO VLASTIZRADA! A to bez diskuze.

S mírou lidského umu (PŘIDANÁ HODNOTA) potřebného k vývoji a výrobě vlastních finálních výrobku v dané zemi, u občanů dané země, souvisí vše ostatní. Kvalita školství, poptávka po kvalitním a širokém portfoliu učňovského školství, vysokého učení, kvality politiků, z následné prosperity kvalita zdravotnictví, důchody, průměrná mzda, zadluženost, politický vliv v EU, světě atd.

Zatím vše směřuje k tomu, že zde, jako doposud, půjde o další totální jednostrannou podporu zahraničních firem, respektive jejich vlastních finálních výrobků prodejných po celém dostupném světě. (viz Připravované memorandum vlády na podporu situace v aut. průmyslu připravované k podpisu během září 2017).

David Sedláček (ČVUT): Tahounem virtuální reality je Průmysl 4.0

My v ČR jistě dostaneme „za odměnu“ lisovat více plíšků!!!  Vedle toho budeme pořádat konference, zvát na ně podnikatele (cca pět procent) a „podnikatele – subdodavatele“ (95 procent) a budeme na nich tleskat lidem, kteří budou na toto upozorňovat a čtvrt století vlastní finální výrobky inovovat. Na oko budou naši politici podporovat české domácí malé a střední firmy k vývoji vlastních finálních  výrobků, a přitom budou svou politikou podporovat jejich zahraniční konkurenty. 

Nejhorší na tom je skutečnost, že těch 95 procent subdodavatelů se veze v jistém pohodlí subdodavatele s těmi zahraničními konkurenty a nic moc oni pro tu potřebnou změnu pravděpodobně neudělají. Drtivá většina subdodavatelů už dvě desetiletí v podstatě neřeší oblast skutečného vývoje, marketingu, prodeje, servisu a v pozici dcer zahraničních matek ani financování. Nevytváří tedy poptávku po pracovnících těchto profesí s vysokou mírou lidského umu a důsledky pro naši ekonomiku a společnost jsou v absenci tohoto umu velmi negativní a dá se říci, že společnost důsledkem tohoto hloupne.

POKUD SE NIC SE NEZMĚNÍ, BUDE SE DÁLE ZVĚTŠOVAT VZDÁLENOST MEZI ROZVINUTÝMI A CHUDÝMI EKONOMIKAMI SVĚTA! 

Aktuální poznámka: Francouzský prezident Emmanuel Macron – „Svobodný trh a volný pohyb pracovních sil v Evropě nebyl zřizován pro to, aby to přineslo výhody zemím s nižší životní úrovní!“ (Komu to a jaké výhody přináší především je už dvacet let zřejmé.) Jistě, Evropská unie není sociální unie, ale pro to, abych neskončil jako nádeník (subdodavatel), musím něco udělat, něco umět a tu míru lidského umu (přidanou hodnotu) vložit do svého finálního výrobku, prodejného po celém světě.

U lisu a na montážní lince se ničemu nenaučím a takřka nic nemusím umět. Komu vlastně bude vadit a v důsledku čeho klesá úroveň českého školství? Tak to bylo po staletí a bude i v budoucnosti.

Mimochodem, přesně tento a žádný jiný recept nestojí za ekonomickou vyspělostí Německa, Švýcarska.

Ladislav Verner (60) – Po absolvování Vysokého učení technického v Brně v letech 1976-1981 začal pracovat ve firmě Tesla jako konstruktér – vývojář jednoúčelových strojů. V letech 1990-1992 ředitel divize vývoje a výroby jednoúčelových strojů Tesly Lanškroun, autor konkurenčního privatizačního projektu na tuto divizi, se záměrem vybudovat firmu s vlastním finálním výrobkem vysoké přidané hodnoty. Po zamítnutí, koupil a zprivatizoval v roce 1992 tuto část Tesly s 330 zaměstnanci, bez výrobního programu, bez výrobků, zákazníků, zadlužené privatizačním úvěrem, vytvořil českou firmu s globálně konkurenceschopným vlastním výrobním programem, českým majitelem, vlastním vývojem, marketingem, prodejem, výrobou a servisem. Jediná ve střední a východní Evropě. SOMA – Solution for Modern Age.
Česká rodinná firma Soma Engineering vyrábí na okraji Lanškrouna drahé flexotiskové stroje, které jsou mezi lidmi v oboru považovány za technologickou špičku. Pro majitele Ladislava Vernera, který společnost založil v roce 1992, jsou inovace a vývoj jedinou cestou, jak se může vyrovnat větším a movitějším konkurentům ze západní Evropy. Zájem společnosti o inovace a vývoj vyvrcholil v roce 2013, kdy byl na trh uveden nový flexografický tiskový stroj OPTIMA. Ten o rok později obdržel ocenění v soutěži iF design awards v kategorii průmyslového designu. Ještě téhož roku, v roce 2014, bylo při příležitosti konání konference Flexo Challenges otevřeno v Lanškrouně nové školící centrum společnosti s názvem Villa Globe.

Newsletter