ČR má pátou nejnižší nezaměstnanost ve vyspělém světě

Ve třetím čtvrtletí klesla míra nezaměstnanosti podle dat ČSÚ (Výběrové šetření pracovních sil) na 4,9 procenta.

Jedná se o nejnižší čtvrtletní míru nezaměstnanosti od posledního kvartálu roku 2008, tedy od doby, než se na českém pracovním trhu naplno projevily dopady světové finanční krize. 

Aktuální výsledek je tak dalším potvrzením robustního oživování české ekonomiky, která se dostala do své nejlepší kondice od propuknutí krize.

Míra nezaměstnanosti v ČR je jednou z nejnižších v hospodářsky vyspělém světě (členské a partnerské země OECD) – viz tabulka níže.

 

Země s nejnižší mírou nezaměstnanosti v hospodářsky vyspělém světě (3. čtvrtletí 2015, v procentech, dle dat dostupných k 3. 11. 2015):

  1. Japonsko     3,4
  2. Island          4,3
  1. Mexiko        4,3
  1. Německo     4,5
  2. ČR              4,9

Zdroj: OECD, Roklen

Newsletter