Evropské výnosy klesají, americké rostou. Dolar v lehké ztrátě nad 1,0750 za euro. Listopadová inflace byla oproti tržní predikci vyšší meziměsíčně i meziročně. Koruna zpevnila pod 24,35 za euro.

ČR: Radost pro zaměstnance, bolest pro zaměstnavatele?

Pro spotřebitele nabízí trh práce příhodné podmínky v podobě robustního růstu průměrné nominální mzdy v nízko-inflačním prostředí a nízké míry nezaměstnanosti. Pro zaměstnavatele to však představuje drahý trh s malým výběrem. Trh práce tak limituje rychlost růstu české ekonomiky a přibližuje hranici potenciálního výstupu.

Od počátku roku 2015, kdy míra nezaměstnanosti přesáhla sedmiprocentní hranici, zažívá nezaměstnanost převládající klesající trend. Dnešní hodnota na úrovni pěti procent je nejnižší v Evropě. Příhodné podmínky pro zaměstnance na trhu práce však přináší starosti firmám.

Český trh práce: Který region je na tom nejlépe? Překvapení?

Konkurence na straně poptávky na trhu práce vede k nárůstu nominální mzdy průměrně na úrovni tří procent v meziročním srovnání každé čtvrtletí po dobu dvou let. Vzhledem k domácímu nízko-inflačnímu prostředí v posledních letech se pak toto zvýšení z větší části promítne i do reálné kupní síly spotřebitelů. Není tedy překvapením, že měkké ekonomické ukazatele, podobné indexu důvěry spotřebitelů, dlouhodobě přetrvávají na vysokých hodnotách. Tvrdá data jsou podobně optimistická a ukazují meziroční růst spotřeby za poslední dva roky průměrně přes dvě a půl procenta.

Silná konkurence na straně poptávky na trhu práce má přirozeně negativní dopady mezi zaměstnavateli. Základní ekonomická učebnice diktuje, že zvýšená konkurence na straně vstupů snižuje firmám zisk, který je pak v menší míře reinvestován. Pokud by dokonce nebylo možné pracovní sílu sehnat vůbec, negativní dopad na vývoj ekonomiky může být ještě významnější; od nevyužití kapitálu až po ztrátu zakázek a obchodních partnerů. Takový scénář může jednoduše nastat, pokud například žádný (kvalifikovaný) pracovník není ochotný nastoupit do zaměstnání nebo protože institucionální rámec nedovoluje (jednoduché) zapojení cizinců do pracovního vztahu.

Konec „starého“ trhu práce? Nastupuje On-Demand Economy

Na identifikaci přítomnosti symptomů na straně firem je například možné zkoumat vývoj ziskovosti. Poslední zveřejněná data o ziskovosti nefinančních firem naznačují pokles, a to o meziročně o 2,2 procentního bodu. Ve střednědobém srovnání však nedochází k nijak zásadnímu propadu. Problém je, že poslední zveřejněná data jsou za třetí čtvrtletí minulého roku. Moudřejí tedy budeme až s daty za konec loňského roku. Mnohem aktuálnější data v podobě měkkých ukazatelů nicméně naznačují, že čtvrtina průmyslových firem označila nedostatek zaměstnanců jako zásadní bariéru růstu. To je nejvyšší hodnota od roku 2005 a je pravděpodobné, že podobné hlasy budou znít ze strany firem i v nadcházejícím období.

Celkově platí, že pro spotřebitele výhodné podmínky na trhu práce mohou v konečném důsledku vést k neblahým efektům a omezit růstový potenciál české ekonomiky. Zatím jde jen o několik málo pozorování a jen těžko z nich vyvozovat konečné závěry, je ale dobré mít na paměti, že situace na trhu práce nemá jen pozitivní dopady.

Jednonohá politika trhu práce

Newsletter