Credit Suisse: Které firmy mají navrch? Ty, kde dominují ženy

Jak zajistit, aby výkon vaší firmy předčil všechny ostatní? Nápady mohou být různé, podle banky Credit Suisse však stačí „sáhnout“ do vrcholného managementu. Poslední data totiž ukázala, že firmy, v jejichž vedení převažují ženy, mají mnohem lepší výkon měřený například zhodnocením akcií, než je tomu u těch, kde převažují muži. A to dokonce o více jak dvojnásobek.

„Dopracovali jsme se k jasným důkazům o tom, že společnosti, ve kterých ženy zastávají mnohem více rozhodovacích pozic než muži, dosahují vyšších úrovní zhodnocení vlastního kapitálu souběžně s udržováním konzervativní velikosti a struktury bilanční rozvahy,“ přepisuje slova studie server CNBC. „Ty firmy, kde ženy tvoří většinu vrcholného managementu, rovněž vykazují mnohem větší tempo růstu tržeb, výnosnosti investic a nižší míru zadlužení.“

S ženou v boardu akvizici neuděláš?

Studie Credit Suisse vychází z průzkumu 3400 společností napříč různými ekonomickými sektory a regiony a navazuje na svou starší verzi z roku 2014. Autoři zjistili, že společnosti, kde pozici CEO zastává žena, dosahují o zhruba 19 % vyšších poměrů tržní ceny akcie a její účetní hodnoty. To samé číslo se pak váže i k návratnosti vlastního kapitálu, o 9 % vyšší jsou pak vyplácené dividendy. To vše ve srovnání s firmami, kde je výkonným ředitelem muž.

Více žen ve vrcholném managementu rovněž podporuje zhodnocení akcií. Firmy, kde 25 % managementu tvoří ženy, dosáhly za posledních pět let anualizovaného průměrného zhodnocení svých akcií o velikosti +22,8 %. Tam, kde podíl žen dosahuje více jak 33 %, byl pozorován výnos +25,6 %. Výčet pak uzavírají společnosti, kde víc jak polovinu vedení tvoří ženy, a to se zhodnocením +28,7 %. Pro srovnání, MSCI All Country World index dosáhl za tu samou dobu průměrného ročního růstu o „pouhých“ +11,7 %.

Pro srovnání výkonu firem vytvořila Credit Suisse navíc i specializovaný index, v jehož rámci identifikovala celkem:

  • 1116 firem, kde je v top managementu přítomno více jak 15 % žen
  • 631 firem, kde je v top managementu přítomno více jak 25 % žen
  • 317 firem, kde je v top managementu přítomno více jak 33 % žen
  • 61 firem, kde je v top managementu přítomno více jak 50 % žen

Výkony těchto společností pak byly v rámci indexu srovnány mezi sebou, a to za období 2013 až 2016. Výsledek ukázal, že firmy, kde je ve vedení více jak 25 % žen, dosáhly o 2,8 % vyšší složené roční míry růstu než ty, kde je méně jak 15 % žen. V případě podniků s více jak 33 % žen ve vedení se toto číslo zvýšilo na +4,7 %, tam, kde je více jak 50 % žen, dosáhl růst +10,3 %.

„Čím více žen, tím lepší výsledky,“ zní závěr studie. „Pro investory, kteří dokáží ocenit a pochopit smysl diverzity, tak vznikl jasný ukazatel toho, na které společnosti je dobré se zaměřit.“

Pravdou je, že progres ve zvyšování podílu žen ve vedení podniku a v představenstvech je velice pomalý. V roce 2015 tvořila ženská část celkem 14,7 % vrcholného managementu v rámci celosvětového srovnání skupiny respondentů. Jde o 16 % vyšší číslo oproti roku 2014 a o 54 % vyšší než v roce 2010. Podle banky mělo na tento trend vliv například zavedení evropských genderových kvót. Některé firmy však k jejich splnění raději osekávaly počet členů vedení a představenstva namísto toho, aby najímaly více žen.

ČR je ve světovém hodnocení rovnosti žen a mužů 81. ze 145 států

Newsletter