Evropské i americké výnosy rostou. Euro navyšuje zisky proti dolaru nad 1,1900 EURUSD. Měny regionu drží zisky. Koruna zpět na 25,55 za euro.

Credit Suisse o dopadu blockchainu. Kde jsou příležitosti?

Nový výzkum giganta v oboru finančních služeb Credit Suisse se snaží analyzovat dopad blockchainu na 14 stávajících účastnících finančního trhu a jejich akciový vývoj. Zpráva byla napsána jako odpověď na otázky investorů a firem zahrnující největší světové burzy (Australian Securities Exchange a Nasdaq) i poskytovatele finančních služeb (Experian a JPMorgan).

Zpráva o 135 stranách, který byla zveřejněna, vyzdvihuje čtyři oblasti, kde může tato technologie potenciálně vést ke změnám – platby, kapitálové trhy, finanční služby a média. V konečném důsledku však zpráva dospěla k závěru, že vývoj akcií vybraných firem nebude v těchto kategoriích významně ovlivněn.

Ve zprávě se uvádí: „Naším nejširším závěrem je, že blockchain je méně důležitý v odvětvích, kde již byly proinvestovány významné prostředky za účelem investic a inovací.“ Celkově zpráva pak více vyzdvihuje význam blockchainu nežli bitcoinu.

Zpráva rovněž nastiňuje 13 překážek pro bitcoin a ptá se, zda má tato virtuální měna schopnost se s těmito nástrahami vypořádat. Autoři nicméně tvrdí, že blockchainová technologie má obecně větší potenciál širšího dopadu.

„Zjistili jsme, že blockchain je oproti bitcoinu snadněji optimalizovatelný k dosažení různých cílů. Myslíme si, že tři klíčové vlastnosti – rozprostření důvěry, nezměnitelnost záznamu a smart kontrakty – dávají této technologii skutečnou výhodu ve srovnání se staršími systémy.“

Největší dopad by byl pravděpodobně v odvětví finančních služeb, především v době vypořádání obchodu. U všech veřejně obchodovatelných společností, jež byly do studie zahrnuty, Credit Suisse nestanovila žádnou bezprostřední hrozbu, která by hrozila ze strany blockchainu pro v současnosti poskytované služby. Dlouhodobě však tato technologie nabízí příležitosti ve čtyřech oblastech.

Platby

I když je nutné uznat, že nelze předvídat, kde se nakonec blockchain nejvíce uplatní, zpráva tvrdí, že změny vyvolané blockchainem jsou nevyhnutelné.

Platby – odvětví, které zahrnuje obchodníky, vydavatele karet a finanční systémy, je jedno velké dobře zavedené odvětví, které by bitcoin a blockchain mohly transformovat, jak uvádí zpráva. Dle Credit Suisse se ale velcí hráči nemusí obávat toho, že budou blockchainem tzv. „vykouřeni“.

„Myslíme si, že je nepravděpodobné, aby se bitcoin stal hlavním platebním prostředkem, nebo že blockchain plně nahradí globálně důvěryhodné vydavatele platebních karet, jako jsou Visa a MasterCard. Po zralé úvaze můžeme označit existenční hrozbu pro toto odvětví jako skromnou.“ uvádí se ve zprávě.

Kapitálové trhy

U účastníků kapitálových trhů vidí Credit Suisse rovněž více příležitostí nežli rizik. Zpráva konkrétně hodnotí, jak budou nejen burzy ovlivněny blockchainem, a dochází k závěru, že by blockchain mohl nabídnout nový přístup ke správě dat. Konečný výsledek, jenž zpráva předkládá, je, že konstrukce kapitálových trhů se může díky této technologii změnit a stát se odolnější. Spolu s tím by se snížily i náklady.

I když zpráva tvrdí, že je obtížné předvídat, kdo bude vítězem a kdo poraženým, stávající subjekty již pracující s technologií blockchain mají nejlepší předpoklady pro sklizení budoucích zisků. Zároveň je naznačeno, že by mohlo dojít k částečné konsolidaci.

Finanční služby

U tohoto tématu se zpráva snažila popsat, jak využívání distribuované decentralizované databáze může ovlivnit bankovní a finanční služby.

V konečném důsledku zpráva popisuje dvě tržní příležitosti, u kterých se domnívá, že je pravděpodobné, že nastanou. První – sdílená databáze snižuje náklady na zpracování obchodů týkající se cenných papírů a usnadňuje mezinárodní platby. Druhá – bude k dispozici více údajů o klientech, což zvýší schopnost podniků více cílit na zákazníka.

Ve zprávě se uvádí, že alespoň v některých finančních službách se blockchain pravděpodobně uplatní. Toto tvrzení je opřeno o analýzu bank jako Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Experian a Santander, které vykazovaly různý stupeň zájmu o tuto technologii. Hlavní dopad se ale očekává v horizontu tří až pěti let.

Přinejmenším bude vzestup blockchainu motivovat banky, aby se blíže podívaly na své základní IT struktury. „To znamená, že se počet subjektů, velikost i rozdělení zisků v bankovnictví může podstatně změnit.“

Média

Zpráva rovněž zkoumá, jaký by mohl mít blockchain dopad na nefinanční podniky. Toto se stalo horkým tématem zejména od vzniku etherea. Zpráva si pohrává s případy využití v médiích včetně hudby, TV, digitálního videa a publikování. Zpráva argumentuje tím, že by blockchain mohl vést k redukci pirátství.

Co se týče hudebního průmyslu, bylo by vyžadováno „absolutní přijetí technologie blockchain“. Zpráva ale uvádí, že tato zásadní změna v distribuci hudby by zabrala nejméně pět let.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter