Crowdfunding ve Vietnamu roste jako houby po dešti

Crowdfunding je termín, který v posledních letech dorazil i do Vietnamu. Pro tuto zemi se nicméně stále jedná o relativně nový koncept, jak nastřádat potřebné peníze.

Crowdfunding není jen zdrojem pro získávání finančních prostředků od veřejnosti, ale také možností pro začínající podnikatele, aby zjistili, zda je jejich projekt dobře vnímán. I přesto, že crowdfunding ve Vietnamu není ve srovnání s mnoha západními zeměmi tak běžný, projevuje se v poslední době značným růstem a stává se z něj nový trend.

Čtyři typy crowdfundingu

Obecně lze pozorovat čtyři hlavní typy crowdfundingu, které jsou rozděleny podle druhu návratu investice. Například s crowdfundingem založeným na vydávání akcií obdrží investor podíl v dané společnosti. Je zde také možnost, kdy investoři přijímají na oplátku za své finanční prostředky různé hmotné zboží nebo služby, což je crowdfunding na bázi odměn. Třetí typ je znám jako crowdfunding založený na úvěrech, kde je investorům jejich investice vyplácena v průběhu času. Pokud by měly příspěvky jít na dobročinné účely, pak se jedná o druh crowdfundingu založeným spíše na systému darování nežli investování.

Výzvy pro crowdfunding ve Vietnamu

V důsledku kulturních rozdílů mezi východem a západem čelí v případě crowdfundingu Vietnam výzvám, které v západních zemích neexistují. Ve Vietnamu má na ochotu lidí sdílet své nápady a žádat o peníze větší vliv spíše předpoklad z neúspěchu a strach z kritiky nežli nějaká podpora ze strany společnosti. Osobní obchodní vztahy hrají ve vietnamské kultuře důležitou roli, z čehož plyne větší neochota lidí investovat přes internet do cizího projektu. Další překážkou je navíc vietnamský právní systém, ve kterém dosud neexistuje právní úprava týkající se crowdfundingu. To však neznamená, že se crowdfundingu ve Vietnamu nedaří. Naopak tam crowdfundingové platformy rostou jako houby po dešti.

Některé z crowdfundingových platforem ve Vietnamu:

FirstStep byl založen v roce 2014. Tato platforma dává startupovým společnostem možnost získávat finanční prostředky na základě systému odměn pro investory, tedy jde o druhý typ crowdfundingu, jenž je zmíněn výše. FirstStep se považuje za most, který spojuje vietnamské lidi, kteří disponují inovativními myšlenkami, s lidmi, kteří mají rádi kreativitu. Tuto myšlenku tak přenáší do reality, kdy FirstStep nepřímo zlepšuje život vietnamských lidí s užitečnými a vysoce inovativními produkty a službami.

Podobně jako FirstStep je i Betado rychle rostoucí crowdfundingová platforma, jež byla založena v roce 2015 s cílem vytvářet příležitosti pro uvádění inovativních produktů na vietnamský trh.

Comicola je crowdfundingovou platformou pro odvětví vietnamského komiksu. Comicola pomáhá mladým komiksovým vietnamským umělcům, aby se podělili o své produkty. Comicola chce publikovat a poskytovat komiksy širší veřejnosti a pomáhat umělcům k dosažení maximálního zisku.

Fundstart byl založen v roce 2015. Společnost se opět zaměřuje na pomoc lidem s velkými myšlenkami a přetváření jejich snů v realitu prostřednictvím finančních prostředků, které přicházejí od veřejnosti. Fundstart se považuje za „kreativní dům“, který ve svém inkubátoru vytváří z malých velké projekty, a to z různých oblastí, jako je hudba, umění, design, hry nebo technologie.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter