Zplošťování americké výnosové křivky pokračuje. Výnos 10letého dluhopisu klesl pod 1,4 %, 30letého pod 2 %. Vidíme tlaky i na pokles reálných sazeb, 10letý TIPS klesl zpět na -0,85 % Nárůst středního konce americké výnosové křivky by měl být rizikem silnějšího dolaru. Proti euru se obchoduje pod 1,1900 EURUSD.

ČSÚ: Míra nezaměstnanosti klesla ve 4Q 2016 na 3,6%

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšila o 111,0 tis. osob a dosáhla 5 186,9 tis. Míra zaměstnanosti 15-64letých činila 72,9 %, tj. nejvíce od začátku výběrového šetření v roce 1993. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 44,4 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,9 procentního bodu na 3,6 %.

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO), očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2016 snížil o 18,8 tis. Celkový počet nezaměstnaných se meziročně snížil o 44,4 tis. osob a dosáhl 192,5 tis. Snížil se jak počet nezaměstnaných žen, a to o 27,3 tis. na 101,9 tis. Klesl také počet nezaměstnaných mužů (o 17,1 tis. na 90,7 tis.). Pozitivní vývoj je důsledkem velkého poklesu počtu nezaměstnaných jeden rok a déle o 40,1 tis. na 74,8 tis. osob.

Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila na všech úrovních vzdělání. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,8 %) a středoškoláci s maturitou (2,3 %). Meziročně klesla i míra nezaměstnanosti v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (o 0,7 procentního bodu na 3,9 %). Přes velké snížení o 4,1 procentního bodu zůstává míra nezaměstnanosti ve skupině osob se základním vzděláním stále vysoká s číslem 18,7 %.

Newsletter