Czech Founders VC jako volba číslo jedna pro foundery. Čeká na ně „balíček na míru“

Cílem venture kapitálové firmy Czech Founders VC je maximálně přispět k tomu, aby se z naší republiky stal tzv. startupový národ střední Evropy, kdy české a slovenské inovace používané po celém světě budou motorem růstu místní ekonomiky. Founderům poskytují nespočet kontaktů, motivaci, pestré možnosti vzdělávání a v neposlední řadě potřebné prostředky. Letos s 25 miliony korun rozhodli podpořit pětici startupů. Konkrétně jde o GitGut.ai (gamingový asistent provádějící real-time analýzu za účelem posunu hráčů a herních studií na novou úroveň), DTS (společnost usilující o digitální transformaci ve stavebnictví), StreamBee (společnost tvořící přehledný analytický nástroj pro streamery), Filuta AI (společnost vyvíjející platformu pro vytváření inteligentních autonomních systémů) a Adventurer (aplikace pro snadné (na)plánování výletů). Proč si pro investice vybrali zrovna tyto startupy, co mají Czech Founders v plánu do budoucna a jaká je jejich investiční strategie, se dočtete v rozhovoru s Václavem Pavlečkou, jedním ze spoluzakladatelů společnosti.

Jaká je vaše investiční strategie? Na co se chcete konkrétně zaměřit?

Naší ambicí je být volbou číslo jedna pro zakladatele startupů, kteří chtějí rychle a efektivně růst od bodu validace přes počáteční trakci. Tedy na samotném začátku. Nechtějí opakovat chyby ostatních. Chtějí kvalitní network. A chtějí se bavit s dalšími foundery, kteří jsou globálně úspěšní a ví přesně, jaké to je kráčet v botách zakladatele startupu na samotném začátku. Jsme tady pro podnikatele, kteří hledají první externí kapitál a snažíme se řešit jejich potřeby.

Czech Founders VC totiž vzniklo na popud těchto founderů, kteří ve výzkumu Czechfounders.org potvrdili, že český ekosystém stále trpí nejrůznějšími neduhy, které následně výrazně snižují šanci startupů uspět a získat další investice od navazujících investorů. Namátkou jde o nezkušenost některých andělských investorů, kteří si ukousnou příliš velký podíl z vlastnictví, tzv. ekvity, případně mají nesmyslné požadavky typu násobená likvidační preference nebo nejrůznější přehnané kontrolní mechanismy, které znemožňují zakladatelům firem je efektivně řídit a být dostatečně pružní.

Nemáme žádnou oblíbenou kategorii, nebo chcete-li vertikálu. Chceme fungovat „agnosticky“, bavíme se tedy se startupy z nejrůznějších segmentů trhu z regionu středu Evropy, s primárním zaměřením na českou stopu uvnitř startupu, jak už vyplývá z našeho názvu – a také na stopu slovenskou, když Česko a Slovensko vnímáme víceméně jako jeden trh.

Proč jste si vybrali právě tuto pětici startupů, co vás na nich zaujalo a co si od těchto startupů slibujete do budoucna?

Každé rozhodnutí, jestli investovat, nebo neinvestovat podléhá tržní analýze, často se bavíme se zákazníky, ať už stávajícími nebo potenciálními, s lidmi z daného odvětví. Následně na investiční komisi musí panovat většinová shoda. Pětice, o které už můžeme mluvit, je řízena silnými foundery, kteří mají mezinárodní ambice, mají náskok před konkurencí a pohybují se na zajímavých rostoucích trzích. Pokročilá umělá inteligence, stavebnictví, gaming. Sami vidíte, že co se týče obchodního zaměření a business modelu, jsme velmi flexibilní a nedíváme se jen na určitý druh firmy.

Co mají v plánu do budoucna Czech Founders?

Především je důležité rozlišovat, že jsou dvě organizace Czech Founders. Naše nezisková noha se jmenuje Czechfounders.org. Jejím cílem je zvýšit počet startupů na hlavu v Česku a odstraňovat klacky, které startupy pod nohami mívají. Neziskovka má řadu produktů – od Bootcampů, kde akcelerujeme hrstku founderů, přes vzdělávání široké komunity formou nejrůznějšího obsahu, až po Founders Festival, Founders Unplugged nebo nejrůznější neformální setkávání. S našimi partnery usilujeme také nejen o změnu daňového režimu zaměstnaneckých akcií, ale také o standardizaci a „zprůhlednění“ smluvních dokumentací o investicích do startupů.

Druhou organizací je investiční firma Czechfounders.vc, jejímž cílem je podporovat vybrané podnikatele v jejich ambicích, poskytnout jim kapitál, ušít jim pomoc na míru a využít networku našich více než čtyř desítek investorů – zakladatelů. Ti stáli (nebo stále stojí) v čele mezinárodně velmi úspěšných firem často s valuacemi v miliardách EUR. Naši investoři totiž kromě prostředků dávají zakladatelům startupů z portfolia Czechfounders.vc také svůj čas – pro každou firmu tak stavíme „balíček na míru“. Pomáháme pilovat go to market strategii, dovedeme být hodnotní při konzultaci product market fitu a především skrze naše investory máme přesah na nebývalé množství kontaktů za hranicemi. Ať už jde o potenciální zákazníky, investory nebo resellery.

Protože v minulém roce jsme se zaměřovali především na růst – spustili jsme řadu produktů pod neziskovkou, spustili jsme fond, udělali první investice – letos se chceme zaměřit hlavně na kvalitu. A to platí i dovnitř. Chceme zavést jasná a transparentní pravidla, která ukážou, že neziskovka a VC noha jsou sice spolupracující, ale současně na sobě nezávislé entity. Například founderům, kteří absolvují Bootcamp nebo jiné programy Czechfounders.org, chceme poskytnout možnost se propojit s jakýmkoli investorem, tedy ne preferenčně jen s Czechfounders.vc. Proto přestavujeme web, chystáme etický kodex a pravidla, kterými se budeme řídit my i komunita, která se k nám rozhodla připojit s více než osmi stovkami aktivních podnikatelů ve startupech.

Czech Founders VC je community-driven venture kapitálová firma, která investuje do výjimečných zakladatelů startupů v rané fázi s globálními ambicemi. Mají aktivní podporu od více než 40 globálně úspěšných founderů, kteří se stali jejich investory. Společně s nimi sdílejí své know-how, zkušenosti a kontakty k akceleraci globálních ambicí startupů z našeho portfolia. Kompletní list investorů naleznete na www.czechfounders.vc.

U peněz to ale nekončí. Startupy v rané fázi, na které se zaměřují, se na začátku své cesty potýkají se spoustou problémů a potřebují aktivní podporu. Proto Czech Founders VC s foundery efektivně ověřují jejich strategii, společně vytvářejí go-to-market strategie a také zajišťují strategické partnery pro získání prostředků v dalších investičních kolech.

Newsletter