Další adept na rozdělení. Na řadě je BoA

V lednu zveřejnila investiční banka Goldman Sachs dosti neobvyklou analýzu. Uvedla v ní, že v současné situaci by pro jejího konkurenta JP Morgan Chase bylo nejlepší rozdělit se na čtyři separátní části. V té době byla taková studie naprostým unikátem. Dnes, dva měsíce poté, se na Wall Street objevil další takový návrh. Nepochází však z dílny žádné konkurenční banky, nýbrž přímo od Mika Maya, prominentního analytika působícího na americké burze. Ten svůj návrh formuloval v rámci studie amerického bankovního sektoru, kterou vytváří pro asijskou investiční společnost CLSA.

Goldman Sachs: Je čas rozdělit JP Morgan

Mike Mayo je známý svým odmítavým postojem vůči velkým bankám. Tento týden ve čtvrtek dle magazínu Fortune jasně řekl, že Bank of America by si vedla mnohem lépe, pokud by se rozpadla na více částí. Svým tvrzením tak podpořil akcionáře banky, kteří minulý týden podali návrh na zvážení rozdělení BoA na několik separátních sekcí. Tento dokument byl dokonce předán do rukou Komise pro cenné papíry, jež ho posléze i schválila.

Mayo je toho názoru, že řada okolností, včetně výsledků posledních zátěžových testů amerických bank, hovoří pro zmenšení velikosti známé banky. V rámci své analýzy tvrdí, že se BoA dlouhodobě potýká se zápornými výnosu z rozsahu. Při rozdělení by se pak hodnota především investiční a retailové sekce, jakožto samostatných společností, zvedla o téměř 25 %.

Vítězové a poražení druhého kola amerických stress testů

„Je pravdou, že se struktura Bank of America za posledních několik let zjednodušila. Otázkou však zůstává, zda bylo toto zjednodušení dostatečné na to, aby se banka dokázala vypořádat se všemi svými problémy, včetně neustálého nedosahování svých cílů či  spekulativního plnění zpřísněných kapitálových požadavků,“ přepisuje Mayova slova magazín Fortune.

I přesto, že byl návrh na zvážení rozdělení Bank of America posvěcen Komisí pro cenné papíry, neznamená to, že se tak opravdu stane. Jediné, k čemu představenstvo zavazuje, je vytvoření speciální komise, která prozkoumá, zda by případné rozdělení mělo opravdu smysl, či nikoliv. Vedení banky už však naznačilo, že většina akcionářů je proti tomuto návrhu, který byl prý iniciován pouze jedním z podílníků. Samotné jednání o budoucím postupu pak bude probíhat až začátkem května.

WSJ: Bank of America umožňovala daňové úniky

Newsletter