Další krach je za dveřmi, potvrzuje schovaný prediktor recesí

Při předpovídání budoucího vývoje ekonomiky mají tvůrci hospodářské politiky a ekonomové v podstatě dvě možnosti. Buď se spolehnou na sofistikované ekonometrické modely, anebo se podívají na to, co ukazují tzv. předbíhající ekonomické indikátory. A který z nich nám může pomoci předpovědět recesi?

Co se týče ekonomického cyklu, podle Grahama Summerse, hlavního stratéga Phoenix Capital Research, je skvělým prediktorem budoucího stavu ekonomiky vývoj daňových výnosů z korporátních příjmů. A to, co se s nimi nyní děje ve Spojených státech, rozebírá ve svém článku na GainsPainsCapital.com. 

Nadhodnocený trh? Je to nejhorší od roku 1929

Následující graf ukazuje vývoj daňových výnosů z příjmů právnických osob od roku 2000 do současnosti. Jak poznamenává Summers, tento ukazatel lze horko těžko upravit pomocí statistických triků (jako to naopak lze například u nezaměstnanosti) – buď stát daně vybral, anebo nevybral. Z grafu lze pak vidět, že daňové výnosy z korporátních příjmů začaly klesat již v roce 2006, což mělo být varovným znamením toho, že se blíží ekonomická krize, která započala v roce 2007, přičemž naplno svět zasáhla v letech 2008 až 2009.

Pokud ekonomika vzkvétá, příjmy z daní z příjmů právnických osob se zvyšují, protože firmy mají vyšší příjmy/zisky, což vede k tomu, že platí více daní. Avšak pokud se vývoj ekonomiky obrátí k horšímu, příjmy z daní z příjmů firem klesnou, jelikož jim klesají příjmy a zisky, tudíž platí nižší daně. Jak ukazuje graf, takový obrat můžeme na datech z USA sledovat právě nyní. Zatímco od roku 2009 daňové příjmy z korporátních výnosů dynamicky rostly, již v roce 2016 se trend obrátil a daňové výnosy klesají.

Déjà vu na Wall Street. Čeká nás další krach?

S daňovými výnosy z příjmů firem se tedy nyní v USA děje to samé, co se dělo před propuknutím poslední globální ekonomické krize. A všichni víme, co se v roce 2008 stalo s cenami akcií. Jediný rozdíl je v tom, že nyní je bublina na akciových trzích nafouknutá do mnohem větších rozměrů, varuje Summers.

Wall Street je silně nadhodnocená. Čeká akciový býk na porážku?

Newsletter