Dolar proti euru dále oslabuje. Důvodem je rychlejší pokles amerických výnosů oproti evropským. Dolarové peněžní trhy redukují výhled intenzity zvýšení sazeb Fed v roce 2022. Rizikové měny pozvolna umazávají dopolední ztráty. Pomáhá jim přecenění výhledu sazeb Fedu.

Další krach je za dveřmi, potvrzuje schovaný prediktor recesí

Při předpovídání budoucího vývoje ekonomiky mají tvůrci hospodářské politiky a ekonomové v podstatě dvě možnosti. Buď se spolehnou na sofistikované ekonometrické modely, anebo se podívají na to, co ukazují tzv. předbíhající ekonomické indikátory. A který z nich nám může pomoci předpovědět recesi?

Co se týče ekonomického cyklu, podle Grahama Summerse, hlavního stratéga Phoenix Capital Research, je skvělým prediktorem budoucího stavu ekonomiky vývoj daňových výnosů z korporátních příjmů. A to, co se s nimi nyní děje ve Spojených státech, rozebírá ve svém článku na GainsPainsCapital.com. 

Nadhodnocený trh? Je to nejhorší od roku 1929

Následující graf ukazuje vývoj daňových výnosů z příjmů právnických osob od roku 2000 do současnosti. Jak poznamenává Summers, tento ukazatel lze horko těžko upravit pomocí statistických triků (jako to naopak lze například u nezaměstnanosti) – buď stát daně vybral, anebo nevybral. Z grafu lze pak vidět, že daňové výnosy z korporátních příjmů začaly klesat již v roce 2006, což mělo být varovným znamením toho, že se blíží ekonomická krize, která započala v roce 2007, přičemž naplno svět zasáhla v letech 2008 až 2009.

Pokud ekonomika vzkvétá, příjmy z daní z příjmů právnických osob se zvyšují, protože firmy mají vyšší příjmy/zisky, což vede k tomu, že platí více daní. Avšak pokud se vývoj ekonomiky obrátí k horšímu, příjmy z daní z příjmů firem klesnou, jelikož jim klesají příjmy a zisky, tudíž platí nižší daně. Jak ukazuje graf, takový obrat můžeme na datech z USA sledovat právě nyní. Zatímco od roku 2009 daňové příjmy z korporátních výnosů dynamicky rostly, již v roce 2016 se trend obrátil a daňové výnosy klesají.

Déjà vu na Wall Street. Čeká nás další krach?

S daňovými výnosy z příjmů firem se tedy nyní v USA děje to samé, co se dělo před propuknutím poslední globální ekonomické krize. A všichni víme, co se v roce 2008 stalo s cenami akcií. Jediný rozdíl je v tom, že nyní je bublina na akciových trzích nafouknutá do mnohem větších rozměrů, varuje Summers.

Wall Street je silně nadhodnocená. Čeká akciový býk na porážku?

Newsletter