Další obviněná banka. Morgan Stanley jako OVB?

Americký a evropský bankovní sektor se zmítá v křeči. Zatímco svět spekuluje o tom, zda německá Deutsche Bank ustojí váhu pokut, především oněch 14 miliard dolarů od amerického ministerstva spravedlnosti, její kolegyně Wells Fargo čelí žalobě požadující 2,6 miliardy dolarů za zakládání podvodných účtů. Pravdou je, že obvinění z nekalé praktiky nečelí pouze největší americký poskytovatel hypoték, ale rovněž i další banka. Tentokrát se jedná o Morgan Stanley, která byla nařčena z neetické obchodní soutěže a z nedostatečného poskytování informací.

Tajemník státu Massachusetts William Galvin obvinil Morgan Stanley (resp. její divize ve státě Massachusetts a Rhode Island) z praktikování obchodních soutěží, které zaměstnance vybízely k cílenému prodeji půjček krytých cennými papíry (tzv. securities based loans). I přesto, že byly obchodní soutěže spojené s vysokými prémiemi v Morgan Stanley zrušeny již dříve, podle Galvina jejich existence nadále trvá. Celá situace tak vyústila v nafouknutí balance výše zmiňovaných úvěrů, a to o 24 milionů dolarů.

Půjčky kryté cennými papíry jsou specifickým instrumentem, v jehož rámci banka poskytuje úvěr, zatímco klient oproti tomu dodává kolaterál ve formě cenných papírů, které má ve svém portfoliu. Lidé tyto půjčky obvykle používají k nákupu realit případně luxusního zboží, jako jsou jachty či drahé šperky. Nejedná se však o úvěr, který by byl poskytnutý na nákup dalších cenných papírů (tzv. margin loan).

Byť je tento druh půjčky dobrým instrumentem především v době, kdy trhu rostou, v opačném případě je spojen s rizikem ztráty klientského kolaterálu. Banky obvykle nastaví úvěrovanou částku v určité výši hodnoty poskytovaných cenných papírů. Investor, který tak ve svém portfoliu drží například dluhopisy v hodnotě 100 tisíc dolarů, získá půjčku o objemu 50 % hodnoty kolaterálu, tedy 50 tisíc USD.

Souběžně s tím je nastavena i hranice „kapitálu“, který investor musí mít na svém účtu. Ten je určen jako hodnota rozdílu zastavené investice a poskytnuté půjčky procentuálně vztažená k aktuální tržní hodnotě kolaterálu. Obvyklou úrovní bývá například 30 %.

Jakmile by tedy hodnota cenných papírů klesla o téměř 30 %, například ze 100 tisíc dolarů na zhruba 71 429 USD, při půjčce o velikosti 50 tisíc by „kapitál“ dosahoval stále více, než činí jeho 30% hranice.* Pokud by však pád pokračoval, požadovaný „kapitál“ by klesl pod stanovených 30 %. V tu chvíli by banka provedla margin call a klient by byl nucen buďto dodat hotovost či další cenné papíry. Nabízí se rovněž i prodej již zastavených papírů, což by však znamenalo, že o ně dlužník nenávratně přijde.

Wells Fargo čelí hromadné žalobě požadující 2,6 miliardy dolarů

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitý instrument, klienti musí být o možnosti ztráty svých cenných papírů dostatečně obeznámeni. Podle Galvina však bankéři Morgan Stanley tento požadavek neplnili a naopak rizika této půjčky ve snaze urychlit její prodej ještě zveličovali. V rámci toho byly nastaveny i odměny obchodní soutěže. Za každých 10 úvěrů krytých cennými papíry bankéř obdržel tisíc dolarů, za 20 pak 3 tisíce a za 30 získal dotyčný 5 tisíc dolarů.

„Má stížnost jasně poukazuje na interní kulturu Morgan Stanley,“ přepisuje server Fortune Galvinova slova. „Její bankéři se intenzivně zaměřují na co největší prodej instrumentů napříč divizemi banky, a to aniž by dbali na dostatečnou informovanost svých klientů. Vedení společnosti pak ani přes zákaz obchodních soutěží nebylo schopno tyto praktiky odhalit a učinit jim přítrž.“

Tiskové oddělení Morgan Stanley toto nařčení odmítlo se slovy, že všichni zaměstnanci banky postupovali podle předpisů. Nikdo z nich na klienty zajímající se o oblast půjček krytých cennými papíry netlačil. Naopak každý z nich ji uzavřel až poté, co byl dostatečně informován o její podstatě a všech rizicích s ní spojených.

* Rozdíl 71 429 a 50 000 činí 21 429. To je pak v procentuálním vyjádření tržní hodnoty cenných papírů (71 429 USD) 30,0004 %, tedy stále více než nastavená hranice „kapitálu“ na 30 %.

 

Newsletter