Další oslabení koruny je méně pravděpodobné

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním měnovém zasedání nepřekvapila. Podle očekávání ponechala klíčovou úrokovou sazbu na stávající úrovni 0,05 procenta. Nehýbala ani s dalšími sledovanými sazbami. Potvrdila hladinu kurzového závazku u 27 korun za euro. Intervenční režim, který zahájila po loňské listopadové intervenci, neopustí dříve než v roce 2016.

Po nejnovějším prohlášení bankovní rady ČNB se zdá být další intervence za oslabení koruny méně pravděpodobnou, než byla dosud.  Oproti poslednímu prohlášení z července totiž posílily proinflační tlaky vznikající v české ekonomice. Českou národní banku překvapil především růst mezd ve druhém čtvrtletí letošního roku, který je rychlejší, než prognózovala. Na rozdíl od ČNB se nedomníváme, že tento růst byl podpořen oslabením koruny. Jde o důsledek postupného snižování obecné nedůvěry v tuzemskou ekonomiku, které se začalo projevovat už v první polovině roku 2013 a od léta 2013 se promítá do stavu řady klíčových makroekonomických ukazatelů.

ČNB bez překvapení, intervence nejméně do 2016

ČNB pochopitelně vnímá i stále patrná protiinflační rizika, plynoucí zejména z utlumenějšího cenového vývoje a nižšího ekonomického růstu v eurozóně. Zároveň však ČNB konstatuje očekávání nižších zahraničních úrokových sazeb ve výhledu pro další dva roky, které odráží další uvolnění měnové politiky ze strany Evropské centrální banky. ČNB tedy evidentně přisuzuje nezanedbatelnou pravděpodobnost scénáři, podle něhož již oznámená opatření ECB pomohou zvýšit inflaci v eurozóně na uspokojivý dosah ke stanovenému inflačnímu cíli ECB.

I přes snížení pravděpodobnosti další intervence za oslabení koruny (v porovnání se situací po posledním měnovém zasedání) konstatuje ČNB mírně protiinflační bilanci rizik, což podporuje její závěr, že stávající intervenční režim neukončí dříve než v roce 2016. K tomuto vývoji se kloníme i my.

Newsletter