Damodaran: Bubliny a krize jsou daní za pokrok

Profesor Damodaran z Stern School of Business (New York University) v rámci návštěvy Prahy přednášel 26. května i na pražském CERGE-EI. Celá přednáška se nesla v duchu aplikace valuačních modelů v reálném světě – propojení příběhu s čísly. Prozrazují zakladatelé Prague Wall Street Club, Jindřich Gallo a Michal Kaszás, kteří svoji iniciativu staví právě na Damodaranových materiálech. V uplynulém roce v tomto duchu proběhly kurzy Corporate Finance, Valuation a Financial Modeling a řada odborných přednášek – vše v angličtině a zdarma.

R24: Čemu se Prague Wall Street Club věnuje?

Jindřich Gallo: Jednou z hlavních aktivit tento rok byla organizace replikovaných kurzů profesora Damodarana z NYU Stern School of Business. Studenti se v rámci přípravy na kurz dívali na záznamy přednášek profesora Damodarana, já pak vedl semináře ve formě cvičení, kde se jsme například procvičovali příklady. Vše je dobrovolné, výuka je zdarma. Lidé, kteří k nám chodí, zajímá svět financí a pohybují se v něm. Moji studenti velmi oceňují, že kurzy jsou právě podle zahraničních standardů. Po absolvování semestru chápete, co jste se učili a proč jste se to učili.

Naše kurzy jsou ale pokročilejší a časově hodně náročné. Stává se, že nepřipravení studenti kurz nedokončí. Studium, které nabízíme, je vhodné nejen pro studenty, ale i pro lidi, kteří již mají reálné zkušenosti z oblasti financí. Naše přednášky nemají motivovat, ale mají něco naučit. Předpokládáme, že ten, kdo přijde, už motivovaný je. Z odborníků, kteří pro nás přednášeli, mohu zmínit např. profesora Hanouska nebo Jiřího Trešla. Necílíme na to, abychom měli hodně fanoušků na Facebooku a zaplněné přednáškové auly, ale chceme nabízet skutečnou kvalitu pro ty, kteří vědí, co hledají. V tom se plně indetifikujeme s posláním CERGE-EI.

Michal Kaszás: Myslím, že by měly vznikat i další programy ve stylu CERGE-EI. S kamarádem jsme nedávno založili Institut strategického investování, který poskytuje na vysokoškolské půdě kurzy z prestižních amerických univerzit zaměřené na Private Equity a Real Estate odvětví a taky propojuje akademii s praxí přes různé workshopy a přednášky. V Rotterdamu jsem se seznámil s profesorem Smithem, kterého kurzy se také učí na Harvardu či Princetonu. Dohodl jsem si s ním, že bych v Čechách učil jeho kurz. Povedlo se a už od zimního semestru 2016/2017 budu učit akreditovaný kurz na Fakultě financí a účetnictví VŠE. I když si myslím, že nejsem tak kompetentní jako profesor Smith J, nicméně u nás to takto funguje.

R24: Co obnáší domlouvání spolupráce se zahraničním profesorem?

Jindřich Gallo: Když máte vizi, možné je ledacos. Původně jsem jen chtěl, aby Damodaran o projektu věděl a podpořil ho. Týden jsem sestavoval perfektní email, profesor mi pak odpověděl velmi rychle a sám mi nabídl živé vystoupení přes Skype na našich seminářích.

R24: Profesor Damodaran navštívil 26. května Prahu a uspořádal s Vámi veřejnou přednášku. Jak setkání probíhalo? O čem jste mluvili?

Jindřich Gallo: Celá přednáška se nesla v duchu aplikace valuačních modelů v reálném světě – propojení příběhu s čísly. Setkání probíhalo ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře, profesor Damodaran je hodně bezprostřední člověk a jeho energie a nadšení je silně nakažlivé. Na přednášku dorazilo téměř 220 posluchačů a stala se tak jednou z největších událostí, která se na CERGE-EI kdy konala. Profesor Damodaran si na nás udělal hodně času, takže i po celé přednášce, která trvala více než 2 hodiny, bylo dostatek prostoru na zodpovězení otázek, pár autogramů a spoustu selfies. Záznam přednášky naleznete zde.

Michal Kaszás: Profesor Damodaran se, kromě jiného, aktuálně věnuje psaní nové knihy na téma rizik spojených s nepropojením čísel a příběhů. Právě kvůli tomu jsem si s ním pro studenty a diváky připravili soutěž o jeho starší publikaci s osobním věnováním a podpisem. Soutěžící mohou zasílat svoje „story“ a excel s valuací Kofoly na jeho e-mail, osobně pak ohodnotí smýšlení a schopnosti propojit argumentaci byznys plánu s čísly.

Velmi mě zaujal Damodaranův výrok:„Bubbles are the price we pay for progress.“ Protože se hodně mluví o negativních dopadech např. Dot-com bubble nebo finanční krize z roku 2008, ale zapomínáme na pokrok, který jim předcházel a ze kterého žijeme dodnes.

R24: Proč by se někdo měl věnovat studiu nad rámec svých studijních či pracovních povinností? Proč v PWSClubu?

Jindřich Gallo: Vezmeme člověka, který investičnímu bankovnictví nerozumí. Kdyby byl v New Yorku, šel by studovat MBA program, pak by začal pracovat v investiční bance a tam by dostal Wall Street Prep. My mu dáme obojí. To mu pomůže, aby se dostal do společnosti, do které chce a aby tam uspěl.

Řada mladých lidí v Česku si myslí, že na vystudované univerzitě nezáleží, protože z ní získají pouze titul a v práci se stejně musí všechno naučit. S tímto přístupem se ale člověk u lepších pozic nemusí dostat ani na pohovor. V zahraničí je standardem, že o místa v investičním bankovnictví je obrovský zájem – na jednu pozici se může sejít i 6000 přihlášek. A od uchazečů se očekávají extrémní pokročile znalosti.

R24: Jaké je zpětná vazba vašich absolventů?

Michal Kaszás: Spousta lidí znala pokročilejší věci, ale neuměli základy, což jsme je doučili. Teď jim to celé dává daleko větší smysl.

Jindřich Gallo: Mohu zmínit příklad našich studentů, kteří když u pohovoru zmínili, že jsou našimi absolventy, tak jim to hodně pomohlo získat práci.

R24: Jak funguje networking v Prague Wall Street Clubu?

Michal Kazsás: Ostatní kluby fungují tak, že mají hodně juniorní studenty a naopak hodně seniorní přednášející. Problém tohoto je, že tito namotivovaní studenti, ještě nejsou kompetentní vést zajímavé diskuze. Takže i když šance popovídat si je, reálně výstup je mizivý, protože ti studenti nemají pokročilejším lidem, co nabídnout. Na krátké popovídání to vydá, avšak praktický přínos pro obě strany? Nula.

Výhoda našeho klubu je, že různě pokročilí lidé spolu sedí v jedné lavici a prakticky ani profík, ani student tomu až tak nerozumí. Jsme zaměřeni velmi specificky, propojujeme nejen studenty mezi sebou, ale hlavně i s řečníky. Na neformální seznámení všech účastníků kurzu klademe velký důraz. Snažíme se vytvořit příjemné prostředí, a to formou společné diskuze u drinku v prostorách, kde probíhá kurz. Ideální není networking v hospodě, ale aby se lidé lépe seznámili, intenzivnější je forma rautu a uvolněné prostředí.

R24: Připravujete nový koncept PWSClub Café, co dalšího nabídne?

Michal Kazsás: PWSClub Café je koncept, kde budeme spojovat lidi z oblasti consultingu či private equity se zájemci o tuto oblast a pomůžeme tak předávat osobní zkušenosti. Cílem je, aby ti lidé byli podobně staří, aby jejich zkušenosti a věk nebyly příliš vzdálené. Protože ten, kdo je o hodně seniornější, si nemusí plně uvědomovat, že např. studenti nemají takové znalosti apod. Takže jsme si dali jako cíl 10 let od promoce.

Také máme v plánu dvoudenní aktivitu zvanou M&A Days, kde se první den bude učit, večer jsou v plánu společenské aktivity ve smyslu večírku, další den vytváření finančních modelů či zkoušení znalostí účastníků.

R24: Jindro, studoval jste ve Francii, Dánsku, bakaláře máte z Vysoké školy ekonomické, magisterský titul z CERGE-EI, můžete porovnat studium v zahraničí se studiem u nás?

Jindřich Gallo: Při svém studiu v zahraničí a hlavně i na CERGE-EI, kde jsem studoval jednoletý program Masters in Applied Economics, jsem ocenil vyšší intenzitu studia během semestru. Myslím si, že je lepší odstudovat tři semestry za rok a nemít prázdniny či práci, být ve škole od rána do večera. Bavilo mě studovat na full time, domnívám se, že to lépe simuluje reálné pracovní podmínky a člověk je produktivnější.

Další věcí je zkouškové, měsíc zkouškového je moc. Hodně studentů se učí 5 dní před zkouškou. Přitom to může fungovat i tak, že se zkouší během několika dní – student se pak musí soustavně připravovat v průběhu semestru. Ve Francii trvalo zkouškové jeden týden, podobně je to i v Dánsku. Důležitá je průběžná práce během semestru a diverzifikace bodového hodnocení. Váha závěrečné zkoušky pak není tak vysoká, jak tomu bývá u nás.

Zásadní rozdíl je i učebnicích. V ČR řada pedagogů píše a učí podle vlastních učebnic. Na CERGE-EI jsme studovali jen podle těch nejlepších světových učebnic na danou problematiku. Granty by podle mě měly sloužit hlavně na výzkum.

R24: Michale, získal jste magisterský titul cum laude (pozn. redakce: s vyznamenáním) v Nizozemí, bakalářský titul máte také z Vysoké škole ekonomické, souhlasíte s tím, co říkal Váš kolega?

Michal Kaszás: Souhlasím a přidal bych ještě další bod – kompetentnost. Učit by měli skuteční odborníci, což je v západní společnosti standardem.

Dalším velkým rozdílem je vnímání studentů, kteří si dělají doktorát. Tady je doktorand velmi často považován za někoho, kdo ještě nechce pracovat, nebo je nezaměstnatelný. Bohužel to často vypadá tak, že hodně doktorandů nemá ambici dělat výzkum, jen si najdou něco, co by mohli psát a v tom se zakopou. Pak to dopadá tak, že na akademické půdě skončí lidé, kteří tam nemají, co hledat, protože nemají vizi, ani nápady na kvalitní výzkum. Určitě existují výjimky, ale takto si myslím, že je tady na doktorandy nahlíženo a chápu proč tomu tak je.

Za hranicemi je vše jinak. Ti nejvíce namotivovaní a velmi chytří studenti, kteří jsou ochotni pracovat za menší mzdu, než jakou by měli v korporátu, volí doktorát. V zahraničí je studium doktorátu prestižní záležitostí. I když člověk nevydělává enormní částky, je považován za úspěšného. Tady mám spíš pocit, že když někdo zbohatne, ať už jakýmkoliv způsobem, tak lidé teprve smekají.

Jindřich Gallo vystudoval program Masters in Applied Economics, specializaci Financial Economics, na CERGE-EI, během kterého přišel s myšlenkou založit zde první studentskou organizaci zaměřenou na aplikované Finance – Prague Wall Street Club, kterou později se svojí spolužačkou Andreou Šándorovou a Michalem Kaszásem úspěšně realizoval.​​​​​​​. V posledním roce organizoval a vedl replikované kurzy Corporate Finance a Valuation profesora Aswatha Damodarana z NYU Stern School of Business. Za své úsilí byl mimo jiné vyznamenán i oceněním CERGE-EI Honorary Alumni Award 2016. V současnosti se věnuje rozvoji PWSClub a míří do světa consultingu. Další inofrmace na LinkedIn.

Michal Kaszás absolvoval Masters in Finance v Rotterdamu jako najlepší student v ročníku. Aktuálně se věnuje rozběhu startupu se specializovanými sportovními potřebami které ve SportARTu sami vyvíjejí, delší dobu poskytuje consultingové služby menším podnikům pod svojí s.r.o. HardWood Capital, od příštího semestru začíná studovat PhD na VŠE, kde spoluzakládal Institut Strategického Investování. Věnuje se charitativním projektům v oblasti vzdělávání a do budoucna plánuje i podporu sportu prostřednictvím  SportART Foundation, kterou s kolegou založili. Mimo jiné se věnuje dlouhému triatlonu a běhům na maratonské vzdálenosti. Další inofrmace na LinkedIn.

Newsletter