Daněmi tráví české firmy 405 hodin ročně, nejvíc v regionu

AKTUALIZOVÁNO: České podniky stráví vyplňováním daňových přiznání a plněním všech daňových předpisů v průměru 405 hodin ročně. To je sice o osm hodin méně, než loni, v regionu je ale ČR tímto pohledem jednoznačně na chvostu. Vyplývá to ze studie Světové banky a poradenské firmy PwC týkající se náročnosti placení daní a celkového daňového zatížení (Paying Taxes). V žebříčku všech zemí se Česko ve srovnání s loňskem ovšem zhoršilo ze 119. místa na 122. místo. Tuzemský daňový systém nadále patří k časově nejnáročnějším.

Celosvětově stráví firmy v průměru daňovými záležitostmi 261 hodin ročně. Nejjednodušší daňové systémy na světě mají Katar, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Ve středoevropském regionu je Česko nejhorší, na 58. místě jsou Poláci, Němci na 72. místě, Slováci na 73. pozici, Rakušané na 74. místě a Maďaři na 95. místě. Nejhorší byla Bolívie.

EET? Jsme v 21. století a digitalizace je nezbytná, říká šéf asociace

Studie ukázala, že celosvětově byly dvě nejběžnější daňové reformy během uplynulého roku možnost elektronického podávání daňových přiznání a placení daní. „Společným jmenovatelem daňových reforem nebo jen drobným změn směřujících k přívětivějšímu daňovému systému v řadě zemí jsou letos digitální technologie. Příkladem je i Česká republika, kde se podařilo snížit čas potřebný ke splnění daňových povinností,“ uvedl partner pro otázky daňové politiky a správy daní v PwC Česká republika Peter Chrenko.

Zároveň ale upozornil, že lze očekávat, že zavedením kontrolního hlášení, případně elektronické evidence tržeb, se v příštím roce čas potřebný ke splnění daňových povinností modelové firmě opět zvýší.

„Byrokratická zátěž českých firem je skutečně extrémní a se zaváděním nových nástrojů kontroly podnikání bude tato zátěž ještě stoupat. A to je na pováženou, protože se zjevně nejedná o nahodilý jev, ale o setrvalé zatěžování podnikatelů a setrvalou snahu dostat podnikání pod kontrolu státu. Český stát nevyužívá možnosti a nástroje pro sběr dat a výběr daní, které již má, ale stále vrší nové. Vždy se zaštiťuje frázemi o zamezování daňovým podvodům či narovnávání podnikatelského prostředí. Typické je také to, že úřady a vláda neříkají veřejnosti pravdivě vše o skutečných dopadech nových povinností, jako je tomu u elektronické evidence tržeb, kontrolních hlášení nebo připravovaného zákona o ochraně oznamovatelů nekalého jednání,“ reagoval pro Roklen24 předseda Asociace podnikatelů a manažerů (APM) Radomil Bábek.

„Byrokratickou zátěž máme podle studie Světové banky a PwC asi dvojnásobnou ve srovnání se zeměmi střední a západní Evropy, a také index konkurenceschopnosti, podle WEF, máme podstatně horší, než Irsko, Rakousko či Estonsko. A co je společným jmenovatelem? No přece stát, jeho snaha stále více zatěžovat podnikatele, více regulovat a řídit soukromé podnikání. Podnikání je motorem ekonomiky. V ČR bohužel platí, že stát je jeho zataženou ruční brzdou,“ doplnil Bábek pro Roklen24.

„Stát je tady pro nás, ne my pro něj“

Ve srovnání s loňskou studií v Česku daňové zatížení modelové firmy vzrostlo. Podíl všech daní a odvodů na zisku, které musí zaplatit, se zvýšil na 50,4 procenta z 48,5 procenta. Celosvětový průměr je 40,8 procenta.

„Nevím, na základě čeho studie PwC vznikla. Nevím také, jak velkých firem se průzkum týkal. Musím však konstatovat, že ke splnění všech zákonem stanovených nezbytností ve vztahu k daním a dalším informačním povinnostem, je číslo 405 hodin ročně hrubě podceněné. Firmy, které jsou veřejně obchodovatelné na veřejných trzích, mají velmi mnoho povinností plynoucích z různých regulačních předpisů. Z osobní zkušenosti vím, že ve firmě, která má obrat 1 – 1,5 mld. se ziskem řádově kolem 100 – 150 mil. Kč, musíme mít vyčleněny dvě pracovní síly celoročně, aby zvládly všechny povinnosti plynoucí z platných zákonů. Nepočítám do toho výdaje a čas auditorů a daňových poradců. Z tohoto pohledu pracuje studie PwC s poněkud zkreslenými údaji,“ reagoval ekonom a děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík.

Studie Paying Taxes se zabývá daňovými soustavami ve 189 zemích světa od roku 2004. Měří všechny mandatorní daně a poplatky, které musí středně velké firmy platit v daném roce. Daně a poplatky v sobě zahrnují daň ze zisku, korporátní daně, sociální příspěvky, daně, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance, majetkové daně, daň z převodu nemovitosti, daň z dividend, daň z kapitálového majetku, daň z finančních transakcí, daně spojené se sběrem odpadu, silniční daň a další menší daně a poplatky. Aktuální studie vychází z dat ke konci roku 2014.

Náročnost placení daní (Paying Taxes):

Země Celkové pořadí Počet hodin ke splnění daňových povinností (hod./rok) Počet daňových plateb za rok
Celosvětově 261 25,6
Spojené arabské emiráty 1. 12 4
Katar 1. 41 4
Saúdská Arábie 3. 64 3
     
USA 53. 175 11
Polsko 58. 271 7
Německo 72. 218 9
Slovensko 73. 188 10
Rakousko 74. 166 12
Maďarsko 95. 277 11
ČR 122. 405 8
     
Bolívie 189. 1025 42

Zdroj: Paying Taxes 2016

Newsletter