Data a nový výhled podporují ještě vyšší evropské sazby

Zdroj: Depositphotos

Nedávná data a aktualizovaná prognóza Evropské centrální banky podporují scénář, kdy budou úroky s velkou pravděpodobností zvýšeny i na červencovém zasedání. To na dnešním zasedání uvedla guvernérka ECB Lagardeová poté, co banka oznámila další zvýšení úroků o čtvrt procentního bodu. Rada guvernérů přitom neuvažuje o jakékoliv úrokové pauze. O vrcholu sazeb v cyklu Lagardeová odmítla spekulovat.

Základem dnešního rozhodnutí byla aktualizovaná prognóza, která ukázala revizi výhledu růstu směrem dolů v letošní a příštím roce. V případě celkové inflace ECB predikci zvýšila na celém prognózovaném horizontu, tedy až do roku 2025. Nejvýraznější posun jsme viděli u jádrové inflace v letošním a příštím roce.

Ceny po očištění o potraviny a energie by měly v roce 2023 růst o 5,1 % oproti 4,6 % z březnové prognózy a v roce 2024 o 3 % ve srovnání s předchozími 2,5 %. V roce 2025 pak o 2,3 % oproti předchozím 2,2 %. Tento výhled, jak uvedla Lagardeová, neodpovídá dosažení cenové stability, proto banka rozhodla o zvýšení sazeb, které s velkou pravděpodobností dále porostou. Kam až, však guvernérka nechtěla spekulovat. To určí až vývoj tří pilířů reakční funkce ECB, kam patří výhled inflace a růstu s ohledem na příchozí ekonomická data a data z finančního trhu, dynamika jádrové inflace a síla měnověpolitické transmise.

Lagardeová popsala současnou evropskou situaci jako stav stagnujícího růstu a vysoké inflace. Ta v rámci vývoje souvisela nejprve s cenami energií a potravin, postupně však zesílila složka historicky napjatého trhu práce. Tam jsme dle ECB svědky rostoucích mezd a nízké produktivity, a především vysokých jednotkových nákladů práce, které výrazně přispívají k jádrové inflaci a k jejímu revidovanému výhledu. Aktualizovaná prognóza ukazuje nárůst jednotkových nákladů o 5,6 % oproti 5,1 % v letošním roce, v příštím o 3,4 % oproti 3,2 % a v roce 2025 o 2,6 % ve srovnání s 2,3 % z března.

Poměrně s jistotou tak můžeme říci, že evropské sazby čeká v červenci další navýšení o čtvrt procentního bodu. Důraz na proinflačnost aktuálního ekonomického prostředí upevnil víru ve vyšší sazby, na což evropské výnosy a euro reagovaly růstem. Trh čekal vrchol sazeb v cyklu na úrovni 3,75 %. Po dnešním zasedání jsme se dostali k blíže hranici 4 %, kam v tuto chvíli posouváme i náš aktualizovaný výhled.

Zdroj: ECB, Bloomberg, Reuters

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter