De Beers přitvrzuje. Nová pravidla diamantového trhu

Trh diamantů lehce zpomaluje. Ukázalo se, že i přes všechna optimistická očekávání se trh začíná potýkat s nadbytkem. Obchodování s diamanty je založeno na bipolárním vztahu mezi důlními společnostmi, které zajišťují dodávku nezpracovaných kamenů, a těmi zpracovatelskými. Právě ty hlásí plné sklady s tím, jak se koncová poptávka po diamantech lehce zpomalila.

De Beers je světovou jedničkou zabývající se vyhledáním, těžbou a následným prodejem diamantů autorizovaným zpracovatelům. V poslední době se však zvýšila nervozita ohledně finanční stability a transparentnosti těch nevětších odběratelů.  De Beers se proto rozhodla reformovat své dosavadní obchodní podmínky a tím tak přispět k celkovému zkvalitnění svých obchodních vztahů.

Nová pravidla, jejichž konečná podoba bude zveřejněna během tohoto týdne, by měla dle serveru Financial Times zahrnovat jednak předložení výpisu z vlastních účtů dle mezinárodních standardů, stejně tak budou muset zpracovatelské společnosti dokázat existenci stanového podílu vlastního kapitálu. De Beers se tak chce ochránit před spoluprací s firmami, jež jsou závislé výhradně na bankovním financování a nedisponují dostatečným vlastním majetkem.

Ročně prodá De Beers neleštěné diamanty o hodnotě více jak 6 miliard dolarů a je tak největším dodavatelem na světě. Zhruba 90 % veškeré těžby je směřováno zpracovatelům, kteří patří mezi tzv. sightholdery, tedy mezi autorizované velkoodběratele mající s De Beers obchodní smlouvu. V roce 2006 byl konečný počet těchto partnerů 93, o rok později už jen 79. Vzhledem k tomu, že o spolupráci s De Beers je obrovský zájem, rozhodla se společnost zpřísnit své obchodní podmínky, aby tak dostatečně eliminovala zájem nespolehlivých odběratelů.

Bruce Cleaver, obchodní ředitel a vedoucí stratég diamantové společnosti, řekl, že cílem je dovést spolupráci do 21. století, což s sebou nutně přináší i podmínku striktního řízení a mnohem vyšší transparentnosti. „V poslední době se totiž začínáme obávat o finanční robustnost některých našich odběratelů,“ přepisuje jeho slova server FT. Obavy podporuje i trend posledních dvou let, kdy banky rapidně snížily poskytování úvěru do diamantového trhu. To se následně projevilo i v celkovém snížení poptávky zpracovatelů a tedy i konečných cen.

I přes zpřísnění obchodních podmínek Cleaver neočekává odliv partnerských společností. „Čtvrtina z nich už je kompatibilní s novými pravidly, především s vykazováním, u zbytku budou potřeba jen mírné úpravy, na které jim bude poskytnut potřebný čas. Nikdo se prozatím nestaví na odpor, naopak budeme svou odběratelskou základnu ještě rozšiřovat,“ řekl ředitel.

Opatření společnosti De Beers se mezi jejími klienty setkalo s pozitivním ohlasem. „Vyjasní to finanční situaci společností. Všichni si budou rovni,“ míní Maurice Zajfen, finanční ředitel antverpské společnosti Taché. „Diamantový průmysl má jeden problém. Kvůli špatné reputaci je velice obtížné sehnat zdroj financování. Jakmile se zvýší všeobecná transparentnost, situace by se měla zlepšit.“

Safír nahrazuje diamant a ženichům to nevadí

Newsletter