Debata o euru. ČNB o kredibilitu nepřišla

Klíčové body

  • Česká národní banka kredibilitu neztratila.
  • ČNB problémy předjímá a ne pouze reaguje a kopíruje.
  • Debata o přijetí eura je legitimní a potřebná. Neměli bychom však používat argumenty, které nejsou čisté.
Zdroj: ČNB

Prezident svým novoročním projevem rozpoutal debatu o nutnosti přijetí eura pro naši zemi. Nechci se pouštět do podobné diskuse, jelikož na toto téma byla v minulém týdnu vyřčena spousta věcí rozumných i nesmyslných. Jednu poznámku si však neušetřím. Několik „chytrých hlav“ uvedlo jako důvod pro zavedení eura ztrátu důvěry v Českou národní banku. ČNB údajně nevykonává svou práci dobře a je rizikem pro další vývoj naší ekonomiky.

Jako dlouholetý „pozorovatel“ práce centrální banky si dovolím s těmito názory důrazně nesouhlasit. Cedulové, emisní nebo centrální banky, jak se v různých dobách a různých státech jmenovaly, jsou instituce, o jejichž fungování nemá obyčejný člověk příliš velké povědomí. Je to dokonce tak, že čím méně obyvatelstvo o jejich existenci ví, tím lépe svoji práci vykonávají. Je dost těžké porovnávat jejich kvalitu, jelikož jejich činnost je integrálně spojena s ekonomikou země jako takové a její vnímání ji značně ovlivňuje. Čas od času se však stane něco, čím se jednoznačně potvrdí, jak si na žebříčku profesionality instituce stojí. Shodou okolností se nacházíme v jednom takovém historickém „okénku“, které nám umožňuje takové hodnocení učinit.

Reakce centrálních bank na inflační vlnu, která zchvátila západní ekonomiky po uvolnění epidemických restrikcí, je tím prubířským kamenem nabízejícím nám test jejich profesionality. ČNB začala reagovat na zvyšující se inflační tlaky v půli roku 2021, šest měsíců před Fedem a téměř rok před ECB. Pamatuji se, že v té době čelila téměř výsměšným útokům z řad českých ekonomů. Dnes o jejím kroku nikdo nepochybuje. Dlužno dodat, že podobně správně se chovala například i polská centrální banka. Nejméně flexibilně vyzněla v tomto kontextu ECB, banka, v jejímž lůně bychom měli šťastně spočinout. Co se týče posledně jmenované, na rozdíl od ČNB, ECB v době pandemie prováděla intervenční QE nákupy cenných papírů, jejichž současná tržní hodnota není dozajista kladná. Jak se tento fakt projeví na její budoucí flexibilitě, je otázkou.

Česká národní banka spolu s polskou centrální bankou ještě před vánoci svou referenční sazbu snížila. Je to opět krok, který není úplně v souladu s konsensem. Svědčí to o faktu, že ČNB problémy předjímá a ne pouze reaguje a kopíruje. Debata o přijetí eura je legitimní a potřebná. Neměli bychom však používat argumenty, které nejsou čisté. Samozřejmým znakem sebevědomého národa je také vlastnost, že uzná kvalitní práci své instituce, přestože se to zrovna nehodí do krámu a není to líbivé.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0945 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 102,40 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0865 do 1,0975 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,62 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,49 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,56 až 24,66 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,41 do 22,66 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, ECB, Fed, ČNB, CME

Newsletter