Deníček investora: Opce S&P 500 a Black-Scholes v období klidu

Zdravím! Jak to již bývá zvykem, během zkouškového období nemá člověk příliš času se trhům věnovat. Tedy nastavit stop lossy a nechat pozice profitovat je to nejlepší, co obchodník ve vytíženém období může udělat. Taková byla má filozofie v poslední době. Nicméně, blíží se opět výsledková sezóna a já samozřejmě chci být u toho.

Každopádně, nejdříve malé poohlédnutí za mým posledním obchodem – short pozicí na DAXu. Během listopadu jsem měl otevřených několik menších pozic v rámci spekulace na znervóznění evropského trhu. To nakonec nastalo, bohužel však přibližně o měsíc později, než jsem předpokládal. DAX velmi rychle otestoval nová maxima a vrátil se zpět na původní, avšak trochu vyšší úrovně. Nakonec jsem tedy byl nucen pozici uzavřít v mírné ztrátě. Má průměrná vstupní cena byla 12939 a z pozice jsem vystupoval na ceně 12980. Tedy poprvé jsem okusil, jaké to je, když se obchod nepovede. A nic příjemného to rozhodně nebylo. Nicméně, můj účet je nadále v zisku a věřím, že se mi jej podaří ještě trochu zhodnotit. Příležitostí bude hned několik.

Deníček investora: Animal spirits aneb pořádný swing na DAXu

Jak jsem psal naposledy, věřím, že během earnings season je dobré být long na tržní index, a právě o to se pokusím v následujícím období. Doposud jsem vždy sledoval jednotlivé akcie, zkoušel je analyzovat a posléze se snažil do pozice ve správný moment vstoupit. Toto však vyžaduje mnoho úsilí a času. Abych tedy proces investování trochu zrychlil, rozhodl jsem se pořídit si opci na akciový index.

Konkrétně budu spekulovat na růst instrumentu ProShares UltraPro S&P 500, tedy index, který násobí výnosy indexu S&P 500 koeficientem 3. Opci jsem si nejdříve zkoušel ocenit na základě Black-Scholes modelu již během Vánoc, přičemž tržní ocenění mi vycházelo mírně výše než mé výsledky. Z technického hlediska je to logické, protože se jednalo o americkou opci, která držiteli dává výhodu uplatnit své právo kdykoliv do doby splatnosti, zatímco Black-Scholes je designován na opce evropské. Dále to mohlo být způsobeno nižší volatilitou během klidného svátečního období, což se do tržních cen nemuselo plně promítnout. Proto jsem raději nějakou dobu vyčkával, než jsem si onu opci pořídil. Výsledkem byla long call pozice na americké akcie.

Tímto tedy spekuluji na to, že v období do expirace nedojde k výraznému tržnímu propadu a výsledky společností zahrnutých v indexu předčí tržní očekávání.  Maximální ztráta, která může v rámci pozice nastat, je rovna 4 %, kdežto zisky, ty mohou být neomezené. Dále, opci jsem vybral tak, aby její expirace nastala na konci americké výsledkové sezóny. Ta začíná v polovině ledna a trvá přibližně měsíc. Doufám tedy, že výsledky za čtvrtý kvartál roku 2017 opět trh pozitivně překvapí a na akciích se zároveň projeví i nějaký ten lednový efekt.

Je zajímavé sledovat rozdíl mezi oceněním opcí a akcií. Zatímco u akcií jsou vstupy pro ocenění do jisté míry subjektivní, u opcí je více méně vše dáno externě – doba do maturity, bezriziková úroková míra i volatilita. Samozřejmě, pro odhad budoucí volatility jsem mohl použít sofistikovanější způsob než volatilitu historickou – například modelovat budoucí volatilitu pomocí EWMA či GARCH modelu. Nicméně, když jsem si zkoušel ocenit opce s delší expirací, výsledek Black-Scholese se mi již velmi blížil ceně skutečné. Je tedy vidět, že tržní ocenění opcí tento model respektuje poměrně striktně – narozdíl od akcií, kde odhady vývoje jednotlivých parametrů pro výpočet FCFE mohou mnohem více podléhat vlastním názorům. Značnou nevýhodou Black-Scholese však může být to, že předpokládá normalitu rozdělení výnosů, což ne vždy odpovídá realitě. Praxe ukazuje, že skutečné výnosy mnohem častěji vykazují outliery, než jak by tomu bylo u normálního rozdělení.

Výsledek této opční strategie tedy budu znát až v polovině února. Do té doby budu jako vždy sledovat akcie a možná se zaměřím i na nějaký efektivní způsob, jak bych portfolio mohl dlouhodobě zajistit. Řídím se heslem „better safe than sorry“.

Deníček investora: I štěstí je součástí obchodování

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter