Americké výnosy po včerejším poklesu rostou. Dolar zpevnil pod 1,0800 za euro díky silnějšímu poklesu evropských tržních sazeb. Koruna se obchoduje pod 24,35 za euro.

Desatero předbíhačů, odstíny Béžové knihy a malý poklad

Průzkumy a cyklické indikátory, ekonomice předstihové, předpovídající. Některé z nich jsou spíš promyšleným modelem než pouhým jednoduchým číslem. V seriálu AKADEMIE pokračujeme v jeho stěžejní části. Po důvěře spotřebitelů, která je pověstnou křišťálovou koulí, předpovědí především pro statistiky příjmů a výdajů a tím výkon celé ekonomiky a dále takzvaných PMI míříme mezi další složené dopředu hledící ukazatele a za daty lokálních Fedů, která jsou velmi cenná pro vývoj celé americké ekonomiky i měnovou politiku celého Fedu.  

Na desateru vůči vývoji celkové americké ekonomiky předbíhajících indikátorů je postaven Předstihový index (US Leading Index), který dnes sestavuje respektovaná Conference Board, tento ukazatel ale vychází již od února roku 1959. Hlavním cílem indexu je předpovídat vývoj americké ekonomiky na horizontu příštích třech až šesti měsíců. Sledována je zejména jeho meziměsíční dynamika a opakování vzestupu či naopak poklesu indexu.

Předstihový index je postaven na následujících vstupních údajích: průměrné týdenní mzdě zaměstnanců ve výrobě, nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, nových objednávkách u výrobců po spotřebním zboží, rychlosti dodávek zboží od dodavatelů k prodejcům, nových objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby (bez obranného sektoru), nových stavebních povoleních pro rezidenční reality, americkém akciovém indexu S&P 500, inflačně očištěné nabídce peněz M2, rozpětí (spreadu) mezi krátkodobými a dlouhodobými tržními sazbami a sentimentem mezi spotřebiteli. Do oficiálního předstihového indexu tak vstupují údaje z jednotlivých předstihových ukazatelů daného segmentu ekonomiky.

Zejména na generální ředitele průmyslových podniků ve spravované oblasti Spojených států míří regionální indexy průmyslové aktivity na úrovni jednotlivých distriktů amerického Fedu. Z jejich informací sestavuje Fed i svou Béžovou knihu jako informaci o stavu americké ekonomiky a podklad pro své vlastní rozhodování. Nejrespektovanějším z nich je průzkum Fedu mezi výrobními podniky v oblasti New Yorku (oficiálně nazýván Empire State). Mezi respektované patří také regionální index průmyslové aktivity v oblasti Filadelfie (Philadephia Fed Business Outlook) a index průmyslové aktivity v oblasti Richmondu (Richmond Fed Manufacturing Index). Pravidelně publikován, ale výrazně méně sledován, je regionální index Fedu v Dallasu (Dallas Fed Manufacturing Activity) a či Kansasu (Kansas City Fed Manufacturing Activity). Souhrnný index průmyslové aktivity v dané oblasti je vyjadřován na stupnici v bodech, kde hodnota 0 bodů je zlomem mezi růstem a poklesem aktivity. Data jsou sezónně očištěna.

Průzkum Fedu v New Yorku sleduje podmínky u výrobních podniků v oblasti New Yorku díky průzkumu na vzorku zhruba 200 jednotlivců z řad exekutivních zástupců firem ve výrobním sektoru v oblasti (generální ředitelé, finanční ředitelé, jiní zodpovědní pracovníci). Průzkum je proveden v prvních dvou týdnech sledovaného měsíce a publikován zhruba v polovině sledovaného měsíce. Fed průzkum realizuje a jeho výsledky poskytuje od července roku 2001. Jeho otázky směřují vždy na hodnocení podmínek v aktuálním měsíci v porovnání s měsícem předchozím a na očekávání pro šest měsíců následujících u každé ze zjišťovaných oblastí. První z nich je hodnocení celkových ekonomických podmínek respondenty. V těch oblastech, které se týkají již konkrétní firmy, jsou sledovány nové objednávky, dodávky, nenaplněné objednávky, dodací lhůty, vývoj zásob, vývoj cen na vstupu a na výstupu u dané firmy, vývoj zaměstnanosti včetně smluvních pracovníků a průměrný pracovní týden zaměstnanců (vývoj odpracovaných hodin). Pouze do výhledu pak vstupují otázky na investice do technologií a plánované kapitálové výdaje. Cenné bývají i odpovědi na poslední, otevřenou otázku průzkumu, žádající komentář k jakémukoli faktoru, který ať pozitivně či negativně v komentovaném období ovlivňuje podnikání dané firmy.

Analogicky k indexu průmyslové aktivity newyorského Fedu je konstruován regionální index Fedu ve Filadelfii (Philadephia Fed Business Outlook) . Na pokrývaném území Východní Pensylvánie, Jižní New Jersey a Delaware dotazuje řádově 125 preferovaně ředitelů firem v prvním týdnu sledovaného měsíce s publikací zhruba v polovině sledovaného měsíce. Publikován je již od května roku 1968 s měsíční periodou. Analogickým je také průzkum regionální aktivity Fedu v Richmondu (Richmond Fed Manufacturing Index), který pokrývá oblasti Virginie, Marylandu, Severní a Jižní Karolíny, Kolumbie a většinu Západní Virginie. Index je publikován od ledna roku 1993 s měsíční periodou v podobě sezónně očištěných dat a publikován před koncem sledovaného měsíce.

Na závěr části o průzkumech a cyklických indikátorech a pro tuto chvíli do dalšího dílu Akademie si necháme malý poklad: Index národní aktivity chicagského Fedu (Chicago Fed National Activity Index – CFNAI, dále zkracován jako CFNAI). Již výše u Chicagského indexu nákupních manažerů bylo poznamenáno, že ekonomové a analytici ukazateli věnují pozornost mimo jiné pro dlouhodobé vysledování, že chicagský region vykazuje podobné trendy vývoje, jako celkově americká ekonomika. CFNAI je předstihovým ukazatelem celé americké ekonomiky a byla prokázána silná vypovídací schopnost pro budoucí vývoj amerického HDP. 

Newsletter