Desetiletý americký výnos na 5 % a dolar s eurem na paritě?

Zdroj: Depositphotos

Rizika dalšího vývoje dluhopisového trhu jsou podle nás na straně ještě vyšších amerických tržních sazeb. U výnosu desetiletého dluhopisy nemůžeme vyloučit dosažení hranice 5 %. Stačil by tento pohyb k dosažení parity dolaru a eura?

Guvernér Fedu Powell včera uvedl, že nedávná data o inflaci naznačují možnost posunutí očekávaného snížení sazeb dál v čase. Fed nemá naplánováno, kdy ke změně úroků přistoupí. Řídí se příchozími daty. Z tržního výhledu však vidíme, jak se zacenění prvního cutu postupně přesunulo z června až do září.

Zdroj: Daily Shot, Bloomberg

Powellův výrok neznamená nutnou revizi výhledu Fedu, který pracuje se snížením sazeb o 75 bodů v letošním roce. V kontextu ekonomického pozadí a toho, jak se výhledy velké části centrální banky posunuly k vyšším hodnotám úroků, je však riziko nakloněno směrem k menšímu počtu snížení. Trh s tímto scénářem počítá. Letos čeká pokles sazeb o cca 40 bodů, přičemž další pokles tohoto čísla vyloučit nemůžeme.

Při pohledu na dnešní vývoj amerického dluhopisového trhu nevidíme žádné výrazné pohyby jedním směrem. Powella slova tak neměla zásadnější dopad, i proto, jak trh rychle a silně revidoval svůj výhled ještě před guvernérovým vystoupením.

Zdroj: CNBC

Výnos dvouletého dluhopisu se vyšplhal zpět k 5 %, což jsou nejvyšší hodnoty od listopadu. K tehdejším maximům mu stále chybí zhruba 20 bodů. Ty by mohl nabrat, došlo-li by na další úpravu očekávaného snižování úroků. U desetiletého výnosu jsme se dostali nad 4,6 %, což je jen kousek od nejbližší rezistence kolem 4,7-4,75 %. Pakliže by došlo na její proražení, vznikl by prostor pro potenciální posun až k 5 %.

Zdroj: Daily Shot, Bloomberg

Při rozložení složek nominálního desetiletého výnosu na reálnou sazbu a breakeven inflaci vidíme růst obou. Od začátku března je však rychlejší nárůst reálného výnosu vycházejícího z protiinflačního dluhopisu dané splatnosti. Tento posun souvisí především s tím, jak příchozí americká data překvapovala nad očekávání lepšími výsledky.

Zdroj: Fred

Data se projevila i v rostoucí časové prémii desetiletého dluhopisu. Ta se na začátku dubna přehoupla zpět do pozitivních hodnot a je nejvyšší od listopadu. K tehdejšímu maximu jí zbývá zhruba 25 bodů. Pakliže by růst pokračoval, riziko posunu nominálního výnosu ke zmiňovaným 5 % by vzrostlo. Platí, že dopady na ostatní aktiva, od akcií až po měny, by byly silnější, pokud by šlo o rychlý a prudký růst. Efekt přelití na ostatní dluhopisové trhy bychom mohli také čekat.

Zdroj: Fred

Rostoucí americké výnosy jsme viděli na silnějším dolaru. Spekuluje se o tom, že by měnověpolitická divergence Evropy a USA mohla vést k posunu na paritu dolaru a eura. Za současných okolností tento scénář nepředpokládáme. K němu by bylo potřeba víc než další rozšíření úrokového diferenciálu především u kratších evropských a amerických tržních sazeb. K nim by se musely přidat další faktory od zhoršení tržního sentimentu až po dodatečnou zátěž evropské ekonomiku pramenící například ze zhoršení geopolitické situace či dalšího energetického šoku.

Zdroj: Bloomberg, Reuters, Fred, CNBC, Fed

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter