Děti pracujících matek netrpí. V dospělosti jsou šťastné a úspěšnější

Ačkoliv v některých kulturách je na ženu stále pohlíženo především jako na hospodyňku, která by se měla postarat o domácnost a rodinu, a kariéra by tak pro ni měla hrát vedlejší či dokonce žádnou roli, ve vyspělých zemích se tato situace zejména za několik posledních desetiletích začíná rychle měnit. Ženy vstupují na trh práce v čím dál větším měřítku, a to i tehdy, když mají doma malé děti. Stávají se z nich tedy pracující matky.

Konzervativní názor praví, že žena by měla zůstat doma s dětmi, aby si je nejen užila, dokud jsou ještě malé, ale také, aby je například správně vychovala. Jiní jsou ovšem toho názoru, že děti by se odmala měly učit především samostatnosti. Na otázku dopadu trendu pracujících matek se již v roce 2015 začali zaměřovat vědci z Harvard Business School.

Ve svém prvním výzkumu porovnávali, jak si v pozdějším kariérním životě vedou dcery pracujících matek a těch, jejichž matky byly během jejich dětství ženami v domácnosti, a to na datech 24 zemí. Výzkumníci přitom zjistili, že práce matky v dětství může mít pro potomka nezanedbatelné pozitivní důsledky v pozdějším věku; dcery pracujících matek se totiž ukázaly být úspěšnější v pracovním životě. Konkrétně, pro dcery pracujících matek existuje podle závěrů studie vyšší pravděpodobnost, že budou v pozdějším životě zaměstnány a rovněž šance, že budou vykonávat vedoucí pozici.

Dobrá manželka, anebo šéfka? Jak jednotlivé země vidí roli žen

Data dále odhalila, že oproti dcerám, jejichž matky zůstaly doma, dosahují dcery pracujících matek v dospělosti v průměru vyššího výdělku. Výsledky se ukázaly být signifikantní i po zahrnutí řady kontrolních proměnných, jako je především věk, počet let vzdělání, bydliště (město versus venkov), stav (svobodný či manželský), ale třeba i index ekonomické svobody, index nerovnosti pohlaví, hrubý domácí produkt a průměrná zaměstnanost žen v domovské zemi.

Na tato zjištění pak vědci z Harvard Business School navázali novou studií, která tento rok vyšla v odborném časopise Work, Employment and Society. Ta využila data ze dvou mezinárodních průzkumů zahrnujících přes 100 tisíc žen a mužů z 29 zemí světa. Podobně jako předchozí výzkum se i tato studie zaměřila zejména na vztah zaměstnanosti matek v průběhu vyrůstání jejich dětí a na jejich zaměstnanost a výdělky v dospělosti.

 

Stejně tak závěry přinesly obdobný verdikt: dcery pracujících matek mají v dospělosti 1,22krát vyšší šanci, že budou zaměstnány, a 1,29krát vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou na vedoucí pozici. Na datech Spojených států pak bylo zjištěno, že dcery pracujících matek vydělávají v průměru o 1 880 dolarů ročně více než dcery nepracujících matek. U mužů nebyl signifikantní vliv na pracovní kariéru detekován, nicméně ukázalo se, že synové pracujících matek stráví v průměru o 50 minut týdně péčí o jiné členy rodiny a mají více rovnostářské postoje ohledně pohlaví, shrnuje výsledky server Working Mother.

Potomci pracujících matek podle dat rovněž vykazují vyšší vzdělání, a to jak muži i ženy. A nakonec to nejdůležitější: pro obě pohlaví také platí, že děti pracujících matek pociťují v dospělosti zhruba stejnou úroveň spokojenosti se životem jako děti matek, které zůstaly doma. „Lidé jsou stále přesvědčeni, že když jsou matky zaměstnány, je to pro jejich děti poněkud škodlivé,“ citoval server Working Mother profesorku Kathleen McGinnovou. „Naše zjištění, že matčino zaměstnání nemá vliv na štěstí potomků v dospělosti je tedy opravdu důležité,“ dodala hlavní autorka studie.

Muži vs. ženy. Kdo odvede víc práce?

 

Newsletter