Na devizových trzích je patrní rizikově averzní nálada projevující se v silnějším dolaru. Ten proti euru testuje hranici 1,1700 EURUSD. Risk-off sentiment oslabuje měny regionu. Koruna se posunula k úrovni 25,40 za euro.

Dětská práce a její vliv na budoucí pracovní vyhlídky

Nejlepší způsob jak vymýtit nezaměstnanost mladých lidí v rozvojových zemích je eliminace dětské práce. O tom jsou dle oficiální zprávy přesvědčeni zástupci Mezinárodní organizace práce.

Studie, která byla organizací vyhotovena napříč 28 nízko a středně příjmovými zeměmi, ukázala, že práce nezletilých deformuje jejich budoucí pracovní vyhlídky. Dítě, které v mládí pracuje, poté totiž v dospělosti tíhne k nestabilním a čistě krátkodobým zaměstnáním.

„Dětská práce nejen že vystavuje mládež zdravotním, bezpečnostním a vývojovým rizikům, ale taktéž je spojena s nuznými příjmovými vyhlídkami, jež jdou ruku v ruce s menší pravděpodobností získání kvalitního a dlouhodobého zaměstnání v dospělosti,“ přepisuje slova studie server CNBC.

Dle dat Mezinárodní organizace práce je na světě zhruba 168 milionů dětí, které jsou napříč celým světem uvězněny v pracovním procesu. Tento fakt jim pak znemožňuje studovat a posléze i získat adekvátní zaměstnání.

Ti, kteří opustí školu ještě před patnáctým rokem věku, se vystavují nebezpečí vyloučení z běžného pracovního prostředí, kvůli čemuž pak nejsou schopni získat vhodnou a dobře placenou práci. V porovnání se svými vzdělanějšími kolegy pak tito lidé nevydrží u jednoho zaměstnání déle jak 12 měsíců, ukázala studie. Momentálně je takových lidí ve věku od 15 do 24 let na světe přibližně 75 milionů.

Organizace tak navrhuje, aby se vlády nezdráhaly proti tomuto bojovat prostřednictvím zdarma poskytovaného, povinného a kvalitního vzdělávacího systému, který bude funkční až do doby dosažení produktivního věku. Stejně tak by měl fungovat systém sociální záchranné sítě, který by měl zabránit rodinám využívání dětské práce jakožto způsobu jak ustát nepříznivé ekonomické šoky.

Brzký zásah taktéž může předejít vzniku nežádoucího začarovaného kruhu. „Nejen že dětská práce negativně ovlivňuje pracovní vyhlídky mládeže, ale ty pak zároveň jasně ovlivňují i dětskou práci. Pokud je méně pracovních příležitostí pro vzdělanější mladé lidi, rodiny mají tendenci vzít děti ze školy a zapojit je do pracovního procesu ve snaze získat alespoň krátkodobě dodatečný příjem.

Newsletter