Deutsche Bank o nadhodnocených trzích

Deutsche Bank varuje před nadhodnocením světových trhů. Jim Reid, Nick Burns a Seb Barker, všichni analytici banky, tvrdí ve své poslední studii, že „globální trhy, akcie, dluhopisy a reality se momentálně nacházejí, v relativním historickém srovnání, na svých valuačních maximech.

Analytici z Duetsche se zaměřili na posledních 200 let, aby tak k současným podmínkám na trzích nalezli nějaký historický kontext. Výsledkem jejich pozorování je fakt, že vývoj světové ekonomiky začíná, po více jak šesti letech intenzivní podpory ze strany centrálních bank, ochabovat, zatímco ohodnocení aktiv, měřené průměrnou procentní valuací, dosahuje historicky rekordních hodnot (viz graf).

„Podíváme-li se na tři hlavní druhy aktiv – dluhopisy, akcie, reality – vidíme, že napříč 15 vyspělými trhy se nachází na rekordních cenových úrovních vzhledem ke sledovanému historickému období. V agregované podobě jsou pak aktiva v průměru výše, než byla v letech 2007 a 2008. Nejlépe je to vidět na akciích, kde historického vrcholu bylo dosaženo v létě tohoto roku,“ přepisuje slova analytiků server Business Insider.

Nadhodnocení by však dle autorů mohlo ještě nějakou dobu vydržet, a to i bez nutného zvratu v podobě razantního poklesu trhů. To, co by mohlo případný pád vyvolat, je náhlá změna zkostnatělého stavu světové monetární politiky.

„Nejpravděpodobnější spouštěč propadu trhů by bylo to, co by změnilo současnou podobu ortodoxní měnové politiky, v jejímž rámci ponechávají centrální banky sazby na minimálních úrovních a akumulují ve svých rozvahách aktiva takovým tempem, které nebylo v historii doposud pozorováno. Cokoliv, co by tento stav změnilo, by mělo na aktiva negativní vliv,“ míní analytici.

Toto tvrzení vztahují především k americké a britské centrální bance, u kterých se nejvíce spekuluje o blížícím se navýšení hlavních úrokových sazeb. Pokud by k tomu došlo, analytický tým je přesvědčen, že ve výsledku by se jak ekonomika, tak i trhy sice přizpůsobily, avšak prvotní šok by byl vinou pomalého světového růstu a vysokých cen vybraných aktiv silně nepříjemný.

Newsletter