Australská centrální banka dále zvýšila sazby. Pomohla tím procyklickým měnám. Euro po včerejším US indexu ISM služeb zpevnilo nad 1,0700 EURUSD. Koruna pod 23,55 za euro.

Devět grafů, které ukazují, proč na IQ záleží

Nikdo nechce být pouhým číslem, existuje však jedno, které o vás pravděpodobně vypovídá mnoho (ať už ho znáte, anebo ne) – vaše IQ neboli inteligenční kvocient.  I když je lidmi často odmítán jako zastaralý, zavádějící či nedůležitý oproti ostatním osobnostním rysům, někteří vědci se domnívají, že jde o klíčový faktor v řadě oblastí lidského života.

Například podle Stuarta Ritchieho, výzkumného pracovníka na univerzitě v Edinburghu a autora knihy Intelligence: All That Matter („Inteligence: Vše, na čem záleží“), je IQ skvělým prediktorem řady údajů. To nejlepší z jeho knihy vybral server Vox. Co byste tedy o IQ měli vědět a co o vás prozradí?

Rozložení IQ ve společnosti je překvapivě rovnoměrné – sleduje tzv. Gaussovo (normální) rozdělení. Většina lidí má tak průměrnou inteligenci.

Studie ukazují, že lidé s vyšším IQ jsou obvykle zdravější a žijí déle. A podle jedné z nich vás vyšší inteligence také chrání před smrtí.

Který z amerických prezidentů měl nejnižší IQ?

Hodnota IQ je pozitivně korelována s kariérním úspěchem a bohatstvím, avšak nikoli nutně s pocitem štěstí.

Pokud se narodíte jako chytré dítě, budete patrně chytří i v dospělosti. Inteligence v relaci k ostatním příslušníkům stejné generace je v čase značně stabilní. To však neznamená, že v absolutní výši se během života nemění.

Ve skutečnosti platí, že IQ v mladém věku roste, až dosáhne svého vrcholu zhruba kolem 25. roku života. Poté začíná pomalu klesat.

Pokud jste chytří vy, máte slušnou šanci, že chytrý bude i váš potomek. Zhruba polovinu variace IQ mezi lidmi totiž lze vysvětlit genetickými faktory.

Pět omylů, které nejčastěji útočí na váš mozek

Geny však nejsou jediným faktorem, který ovlivňuje výši IQ. Velmi záleží také na výživě a zdraví v dětském věku, ale i na sociálním prostředí (např. i škole), kde dítě vyrůstá. Inteligenci mohou poškodit různé úrazy či prodělané nemoci.

Jak naznačuje známý Flynn efekt, s pokračujícím vývojem světa se lidé stávají chytřejší. Jak implikuje předchozí graf, je to dáno především zlepšující se dětskou výživou a zdravotní péčí.

A protože ve vyspělých zemích se situace zlepšila mnohem dříve než v těch rozvojových, není divu že inteligence tamních obyvatel byla ještě donedávna značně vyšší. V souvislosti s dynamickým růstem řady rozvíjejících se zemí však můžeme vidět, že inteligence nyní nejvíce roste právě v těchto oblastech, přičemž pomalu začíná Západu šlapat na paty.

Chudoba degraduje mozek

Newsletter