Diabetici dnes často žijí déle než běžná populace

Zdá se to paradoxní, ale je to tak. Současná medicína natolik pokročila, že diabetici se dnes častokrát dožívají vyššího věku než „zdravá“ část populace. Je to díky kvalitním lékům a pravidelným lékařským kontrolám, řekl šéf Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Jak pokročila léčba diabetu? Podívejte se na video.

Jak se u nás v posledních letech proměnila léčba diabetu?

Léčba diabetu se v České republice za posledních patnáct let významně změnila. Diabetici dnes mají dostupné přípravky, které kombinují různé typy léčiv. To znamená – zlepšila se kvalita života a způsob podání.

Můžete zmínit nějaká konkrétní čísla?

V současné chvíli máme v České republice cirka 850 až 900 tisíc diabetiků typu 2, toho nejrozšířenějšího. To jsou pacienti, kteří dnes benefitují z inovativní léčby asi nejvíce. Dožívají se delšího věku, dnes už řádově podobného jako běžná populace. Pokud je dnes diabetes včas diagnostikován, včas nasazena léčba, tak je doba dožití stejná jako u běžné populace.

Jak se změnila doba hospitalizace?

Hospitalizace se v posledních letech zásadně vyvíjela. Dochází k jejímu zkracování, dnes je většina hospitalizací kratší než jeden týden. Za posledních deset let se počet krátkodobých oproti dlouhodobým hospitalizacím zvýšil o dvanáct procent. Opět díky inovativní léčbě.

Co je ještě přínosem inovativní léčby?

Díky ní se daří zmírňovat komplikace spojené s léčbou diabetu. Moderní antidiabetika snižují kornatění cév a tím i snižují riziko infarktu. Finální dopad je takový, že se dnes diabetici často dožívají delšího věku než běžná populace. Díky tomu, že mají tyto komplikace odstraněné, a jsou navíc častěji diagnostikováni.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., zastává funkci výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) od roku 2011. Je předsedou představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL). V letech 2009–11 působil v divizi investic agentury CzechInvest, kde zodpovídal za oblast přímých zahraničních investic do ČR a správu sítě zahraničních zastoupení agentury. Působil jako poradce ministra na Ministerstvu školství. V předchozích letech zastával různé pozice v Charitě ČR, kde měl na starosti řízení rozsáhlých osvětových kampaní či rozvojových a humanitárních projektů po celém světě. Je absolventem Univerzity Karlovy, postgraduálně také programů MHA a LL.M.
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 34 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Více informací na www.aifp.cz.

Newsletter