Dividendy a odkupy jako zdroj kreativní destrukce

Trendem letošního roku jsou společně s vyplácením dividend také zpětné odkupy vlastních akcií. Někteří ekonomové jsou přesvědčeni, že tato činnost nepřispívá ekonomickému růstu, jelikož znemožňuje firmám použít volné zdroje na inovace či další kapitálové investice. S tímto názorem však nesouhlasí Peter Morici, profesor ekonomie na Marylandské univerzitě.

Dle průzkumu datové společnosti S&P Capital IQ vyplatily firmy, jež jsou součástí souhrnného indexu S&P 500, zhruba 36 % svého operačního cash flow prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií. Peter Morici je přesvědčen, že vzhledem k dlouhodobému vývoji je celý tento proces žádoucí. Dle jeho názoru by si kritici měli uvědomit, že historická evoluce se nese ve znamení tzv. kreativní destrukce, kdy mladší a efektivnější firmy, vzniklé v důsledku využití volného kapitálu majícího původ například v dividendách a odkupech, nahrazují ty staré a zkostnatělé.

Morici zmiňuje, že společnosti jako je Steelcase či GE rozhodně nebudou rozšiřovat výrobní kapacitu kancelářských židlí ani žárovek, když nadhodnocený dolar dělá z jejich zahraniční produkce mnohem profitabilnější záležitost. Svou roli pak hraje i digitální revoluce, která snižuje využití jak lidské pracovní síly, tak i fyzického kapitálu.

„V roce 1903 zakládal Henry Ford společnost, která dodnes nese jeho jméno. I tak ale bylo potřeba několik desetiletí dohromady se stovkami milionů dolarů k tomu, aby se její dosah rozšířil do všech koutů světa. Zatímco takový Google k tomu potřeboval pět let, internet a „pouhých“ 25 milionů dolarů. Jasně je tak vidět, že rozsah takové změny postupně umazává výhody toho, když je společnost veliká.“

V tomto směru pak profesor poukazuje na skutečnost, že rozsáhlé společnosti času investují hromadu času i peněz k tomu, aby obnovily svou zašlou slávu prostřednictvím naakumulovaných zisků. Faktem však zůstává, že zdroje vyplacené pomocí dividend a zpětných odkupů nikdy zcela nezmizí. Je možné, že nebudou použity k okamžité spotřebě, časem však budou opět reinvestovány.

„Hotovost se jednoduše použije na investice do nových, vyspělejších a často i efektivnějších společností, které snadno předběhnou i ty nejstarší a největší hráče. Aktivní investoři tlačící na výplatu dividend a zpětné odkupy tak nejsou nežádoucí, nýbrž podporují proces kreativní destrukce, což je přesně ta věc, jak by kapitalismus měl fungovat.“

Zpětné odkupy vrcholí. Je čas prodávat?

Neblázněte s odkupy akcií a růstem dividend!

Newsletter