Dlouhodobý výhled JP Morgan: Na cestě do předkrizového stavu

Investiční banka JP Morgan Chase vydala koncem října svůj ekonomický výhled do příštích 10 až 15 let. Ve studii nazvané Long-Term Capital Market Return Assumptions představila banka svůj názor na možný vývoj globální ekonomiky společně s očekávanými tržními výnosy, volatilitou a korelací. Výhled je postaven na dlouhodobých trendech kapitálových trhů a je koncipován nezávisle na současné fázi hospodářského cyklu.

JPMorgan čeká v roce 2015 „pouze“ 12% růst evropských akcií

Klíčovým tématem je perspektiva globální ekonomiky. Ta by podle JP Morgan měla během příští dekády zahájit pozvolnou cestu zpět do původního předkrizového stavu. Očekává se dále trvající globální divergence v monetární politice, kde hlavní roli hraje čtyřka dnes nejdiskutovanějších centrálních bank.

Federální rezervní systém společně s Bank of England by dle JP Morgan měly zahájit během příštího roku zvyšování sazeb. To by mělo pokračovat během dalších tří let, dokud by nedošlo k jejich stabilizaci v rozmezí mezi 2,5-3 %.

Nervózní Fed: Mluvme jasně o růstu sazeb a jednotně

Oproti tomu, Evropská centrální banka společně s Bank of Japan budou nadále pokračovat v akomodační monetární politice, jež by měla trvat do roku 2018. Až tehdy by měly začít pozvolně zvyšovat své sazby, které by v roce 2021 měly konsolidovat na úrovních mezi 2-2,5 %.

Členové BoE hlasovali 6. listopadu pro ponechání sazeb 7:2, odkupu aktiv 9:0

Obecně se očekává, že se inflace nakonec ustálí ve stanovených pásmech centrálních bank, tzn. na úrovních +-2 %, a ekonomický růst bude lehce pomalejší než v posledních letech.

V rámci metodiky výhledu představuje JP Morgan svůj prognostický přístup k dlouhodobému vývoji ekonomiky a jeho vlivu na cenné papíry a další aktiva. Spojení makroekonomických podmínek a výnosnosti aktiv je komplexní, avšak vzhledem k časovému rámci a propojení s dalšími proměnnými i dosti rizikové.

JP Morgan proto zakládá své předpovědi na makroekonomickém výhledu, který postupně doplňuje o další aspekty specifické pro konkrétní sledovaná aktiva. Pro příklad, banka odhaduje výnosnost amerických státních a korporátních dluhopisů společně s americkými akciemi na úrovni nižší, než byla minulý rok, což potvrzuje i prognóza nižší rizikové prémie. Vychází přitom ze všech známých specifik amerického trhu.

V rámci předpovědi jsou veškeré výnosy konkrétních aktiv vždy výsledkem sumarizace jednotlivých pohledů analytického týmu JP Morgan, nikoliv pokus o „věštění z koule“. Je kladen důraz především na fakt, že nikdy nelze predikovat výnosnost během tak dlouhé doby s přesností na jedno desetinné místo. Tým JP Morgan poukazuje zároveň na nebezpečí aplikace svého výhledu do portfolií investorů s vírou v jeho exaktního vyplnění. Upozorňuje, že jednotlivá aktiva jsou spojena s rozdílnými proměnnými a díky tomu jsou jejich výnosy silně asymetrické.

JP Morgan taktéž provedla zpětnou kontrolu svého výhledu za posledních deset let. Tato dekáda, jak uvádí, byla „spojena jednak se silnou volatilitou, ale hlavně s rostoucím rizikem úvěrové expanze, která následně vyústila v krach, jenž negativně ovlivnil vývoj světových ekonomik a aktiv.“ Navrhované portfolio vytvořené týmem JP Morgan se tehdy skládalo z 50 % z akcií, z 30 % z dluhopisů, 12 % v hedgeových fondech, 5 % v private qeuity a 3 % v realitách. Výnos tohoto portfolia byl odhadován ročně na 7,1 %. Po zpětné revizi podle reálných dat dosáhl úrovně 7,3 %.

Minulý odhad JP Morgan byl téměř stoprocentní, avšak nikde není psáno, že se bude celý scénář opakovat i v budoucích letech.

Newsletter