Dluh větší než světová ekonomika, a to hned třikrát

Úroveň celosvětového dluhu dosáhla v letošním prvním čtvrtletí letošního roku rekordní hodnoty 217 bilionů dolarů. Informoval o tom server RT.com na základě zprávy Institutu mezinárodních financí (The Insitute of International Finance, IIF). Na růstu souhrnného dluhu se přitom nejvíce podílely rozvojové ekonomiky v čele s Čínou. Globální dluh tak více než třikrát převyšuje velikost globální ekonomiky.

Rozvojové ekonomiky navýšily své souhrnné dluhy o tři biliony na částku 56 bilionů dolarů. To přitom představuje 218 % jejich souhrnného HDP. „Rostoucí dluh může vytvořit dlouhodobý růst, avšak může také představovat riziko pro finanční stabilitu,“ citoval server RT.com zprávu IIF. Nejvýznamněji ke zvýšení dluhu přispěla Čína, a to dva biliony dolarů. Souhrnný čínský dluh tvoří zhruba 260 % HDP země. Jak ukazuje následující graf, v Číně se na růstu dluhu podílí především sektor nefinančních podniků.

Snížení ratingu čínského dluhu? Důvěra je ta tam

Rozvinutým ekonomikám se naopak podařilo jejich souhrnný dluh snížit za poslední rok o dva biliony dolarů. Jak ukazuje následující graf, zatímco rozvojové země své dluhy v posledních 15 letech dynamicky navyšují, souhrnný dluh těch rozvinutých, vyjma USA, se od vypořádání se s finanční krizí z let 2008 až 2009 pomalu snižuje.

Světová ekonomika v nebezpečí. Dluhová lavina je neúprosná

O řadě jednotlivých zemí to však neplatí. „V některých případech se rychlý nárůst dluhu již začal projevovat na úvěrových profilech států. Mimo Číny se to týká například Kanady,“ varuje IIF. Znepokojující je také navyšování dluhů Spojených států. USA se se svým souhrnným dluhem ve výši skoro 20 bilionů dolarů podílí na světovém dluhu téměř jednou desetinou.

Celosvětový dluh ve výši 217 bilionů dolarů tak představuje 327 % světového HDP. Ještě v roce 2007 to přitom podle dat IIF bylo 276 % a v roce 2012 305 %. Centrální banky řady vyspělých ekonomik včetně USA či zemí Evropské unie se navíc v brzké době chystají zvyšovat úrokové sazby, což by mohlo dlužníkům způsobit problémy se splácením.

Fed zvýšil sazby, bilanci začne osekávat ještě letos. Detailní plán je znám

 

Newsletter