Do současného stavu se veřejné finance nedostaly vinou učitelů a policistů

Zdroj: Depositphotos

V současné napjaté situaci se nelze divit, že volání odborů po vyšších mzdách učitelů, policistů a dalších složek veřejného sektoru a hrozby stávek nejsou všeobecně přijaty potleskem. Rozpočet je pod tlakem a současná vláda zoufale hledá miliardy na příjmové i výdajové stránce.

Tlaky odborů na růst mezd nejsou překvapivé. Je to jejich primární funkce a cíl. Při svých požadavcích zřídkakdy berou v potaz cokoliv jiného než zájmy svých členů. To jim nelze vyčítat. Rozumím tedy tomu, že i přes napjatý státní rozpočet volají po růstu mezd, který byl navíc přislíben. Fiskální dopady zvýšení platů nejsou na seznamu priorit odborů a pravděpodobně ani jejich členů. A z určitého úhlu pohledu tomu lze porozumět. Do současného stavu se veřejné finance nedostaly vinou učitelů a policistů. S nadsázkou můžeme říct, že část viny nese český a slovenský vzdělávací systém. Ten totiž mnoha členům současné generace politiků nevštípil potřebné znalosti a charakterové rysy k zodpovědnému řízení státu a jeho financí.

Velkým problémem na výdajové stránce je už tradičně penzijní systém. V době energetické krize a všeobecného růstu cen se vláda správně zaměřila na nejvíce ohrožené domácnosti, kam patří právě senioři. Jenže cestou zapomněla na řadu dalších svých klíčových složek, kam patří i vzdělávání, a na to nezbylo. Zatímco penzistům se stát snažil co možná nejvíce kompenzovat růst cen, tak u učitelů, policistů a dalších složek státu reálná mzda výrazně klesá. A nyní v situaci, kdy významnou část krizových peněz na dluh spořádal důchodový systém, nemá stát příliš možností, jak navyšovat mzdy ve veřejném sektoru. Leda by si opět půjčil, což by šlo proti nastavené politice hledání úspor.

Primárním rizikem propadu reálných mezd ve veřejném sektoru je odchod nejkvalitnějších zaměstnanců veřejného sektoru do sektoru soukromého. Výrazně nižší platové ohodnocení navíc povede ke ztrátě motivace mladší generace tato povolání vykonávat. Kombinace těchto faktorů by se v budoucnu mohla projevit jako problematická, protože by kvalita služeb ve veřejném sektoru narážela strop v podobě kvality pracovní síly.

Na druhou stranu je nutné dodat, že reálné mzdy klesají napříč ekonomikou i v rámci soukromého sektoru. S negativním vývojem mezd se tak budou muset smířit téměř všichni zaměstnanci. Argumentaci růstem mezd ve vybraných závodech automobilového průmyslu, kterou používají odborové svazy, proto nepovažuji za férovou a relevantní. Neodpovídá vývoji v celé ekonomice.

Zdroj: Bloomberg, Reuters, ČSÚ

Newsletter