Doba koronavirová přeje investicím. Pojištění hypotéky ale zvažte

Mortgage calculator. House, noney and document. 3d

Koronavirová krize v uplynulých měsících proměnila finanční sektor natolik, že ani zdánlivé přečkání první vlny nákazy nemusí znamenat, že má ekonomika vyhráno. V dnešní nestabilní situaci není vůbec jednoduché se vyznat, a proto je nutné mít se na pozoru a bedlivě sledovat, kam a za jakých podmínek vaše peníze investujete. Dvě strany mince má i pojištění hypotéky. To nám totiž v těžkých situacích může nejen pomoct, ale i uškodit.

Momentálně se v nejisté pozici ocitají všemožné subjekty na trhu s financemi, avšak kdo z něj jednoznačně profituje, jsou majitelé nemovitostí. Jejich majetek nabývá na hodnotě a oni bohatnou. Naopak šetřiví lidé schraňující své úspory tratí, což je způsobeno inflační politikou státu, která pouští do oběhu více peněz, čímž klesá jejich reálná hodnota. Takový postup státního aparátu a centrální banky je v souladu s běžnou praxí. Toto všechno tak dělá z lidí s pořízenou nemovitostí na hypotéku pomyslné dvojité vítěze. Jejich majetek se rychleji zhodnocuje, a zároveň dlužná částka díky inflaci klesá.

Hypotéka a životní úvěrové pojištění. Nerozlučná dvojice na život a na smrt?

Financování bydlení formou hypotéky je v dnešní době nejčastějším způsobem, jak získat vlastní bydlení. V současnosti se také jedná o způsob nejlukrativnější. Průměrná úroková sazba hypoték totiž v červenci tohoto roku klesla o 6 bazických bodů na 2,15 % a objem hypoték dosáhl 21,6 miliardy korun, což je historický rekord. Pro mnohé je to taky jediné možné východisko, jak dosáhnout na vysněný dům či byt. Pokud o hypotéce uvažujete, nebo už jste v procesu jednání s bankou, buďte opatrní ohledně spojení splácení částky s životním úvěrovým pojištěním. Banka může klientovi nabídnout například snížení úrokové sazby až o 0,2 %, pokud bude ono pojištění zřízeno skrze ni. V takovém případě se však banka obrací na nějakou ze svých partnerských pojišťoven a výhodnost se tím značně omezuje, neboť samotná nabídka pojištění zpravidla příliš výhodná není.

Pyrrhovo vítězství

Zřizování hypotéky spolu s životním úvěrovým pojištěním nemusí být pro klienta vždy výhodné. Na jednu stranu díky němu můžete získat nižší úrokovou sazbu na splátce úvěru, na stranu druhou vám ale vzniká výdaj v podobě platby pojistného. Výše této sazby se liší v závislosti na úvěru, mnohdy se ale pohybuje i v řádech několika tisíc, což už může pro některé klienty představovat značný obnos peněz. V tomto případě je proto namístě zvážit, jestli uzavření pojištění opravdu pozitivně ovlivní celkové náklady na zřizovaný úvěr. Na klienty bank také může číhat úskalí v podobě karenční lhůty. Pojišťovny totiž začínají o pojistném plnění jednat nejdříve po čtyřech týdnech nemoci, zpravidla však až po dvou měsících. Může se tak snadno stát, že klientovi dojdou finanční prostředky dříve, než mu pojišťovna bude moci pomoct. Dalším kamenem úrazu pak může být nepříliš široká nabídka produktů životního pojištění u partnerské pojišťovny vaší banky. Pokud totiž nabízený produkt nedokáže pokrýt jednotlivá rizika, spojená s úvěrem, ztrácí pro klienta smysl.

Stabilní opora v nelehkých situacích

Nespornou výhodou pojištění hypotéky je jistota reakce na kritickou finanční situaci. V případě ztráty zaměstnání či dlouhodobé pracovní neschopnosti pojištění hypotéky zajišťuje úhradu měsíčních splátek. V době pandemie navíc většina pojišťoven, jež měly v nabídce produkty životního pojištění, kryla i události ve spojitosti s covid-19. Pokud dojde ke smrti pojištěnce, ve většině případů je díky pojištění úvěr splacen úplně. V celé řadě případů je tak výhodné se pojistit. Podstatné však je zvážit všechny faktory ovlivňující hypotéku a pečlivě si projít nabídky jednotlivých pojišťoven, případně se poradit s nezávislým poradcem, který dokáže objektivně zhodnotit celou situaci.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter