Dobrá manželka, anebo šéfka? Jak jednotlivé země vidí roli žen

S tím, jak vyspělý svět v posledním století rychle bohatl, se podstatně zlepšovala nejen životní úroveň, ale také postavení žen. Žena už tak nemusí být jen ženou v domácnosti a vychovatelkou dětí, ale může budovat vlastní kariéru a stanout třeba v čele firmy, anebo na významném postě v politice. Ale platí to tak ve všech zemích, které můžeme zařadit do civilizovaného světa?

Na tuto otázku vám může odpovědět následující graf sestavený serverem Statista na základě výzkumu společnosti Ipsos MORI. Výsledky výzkumu naznačují, že to, jak vyspělá společnost nahlíží na ženy, velmi záleží na tom, v jaké zemi se právě nacházíte. A za velkými rozdíly nemusíte cestovat nijak daleko.

Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?

Respondentům z jednotlivých zemí byla představena dvě tvrzení: Bylo by lepší, kdyby bylo na odpovědných pozicích ve firmách/vládě více žen (1), rolí ženy je být dobrá matka a manželka (2). Respondenti měli následně uvést, zda s danými výroky souhlasí, či nikoliv. U jednotlivých otázek na grafu vidíte, kolik procent respondentů z konkrétních zemí s výroky (ne)souhlasilo.

Nejkontroverznější výsledky přinesly odpovědi z Ruska. Zde si pouze 34 % lidí myslí, že by ženy měly dostat více příležitostí ve firmách či vládě, zatímco 69 % je přesvědčeno, že rolí žen je být dobrou matkou a manželkou. Pokud se v kontrastu s tím podíváme například na výsledky ze Švédska, které je známé pro svou snahu dosáhnout co největší rovnosti pohlaví, odpovědi jsou skutečně velmi rozdílné. Ve Švédsku si pouhých 17 % lidí myslí, že rolí ženy je být dobrou matkou a manželkou, 57 % se pak domnívá, že by měly mít více příležitostí. 

Švédsko: Jak být nejlepší zemí pro ženy?

Newsletter