Dozvuky japonského překvapení. Trhy se uklidnily, emoce nikoliv

Klíčové body

  • Překvapení od Bank of Japan pomohlo kurzu jenu na nejsilnější hodnoty od srpna.
  • Bank of Japan intervenovala na dluhopisovém trhu, intervenovat může dál.
  • Kritici Bank of Japan upozorňují na ztrátu kredibility a možnost spekulací.
Zdroj: Depositphotos

Japonská centrální banka se v závěru roku postarala o překvapení v podobě úpravy prováděné měnové politiky. Zatímco trhy se relativně rychle uklidnily, emoce doznívají pomaleji. Bank of Japan si vysloužila kritiku od bývalých zaměstnanců i představitelů oficiálních institucí. Co japonské překvapení znamená pro příští rok? 

Jasným vítězem rozšíření pásma cílení japonské výnosové křivky byl kurz jenu. Ten proti dolaru zpevnil během inkriminovaného dne o 3,8 % a posunul se směrem k otestování hranice 130,00 USDJPY. Tento pohyb na nejsilnější hodnoty od začátku srpna nepochybně pomohl „vysqeezovat“ poslední zbylé shorty jenů z období jeho výrazného oslabování.

Zdroj: The Daily Shot
Zdroj: The Daily Shot

Hranici 130,00 USDJPY považujeme za support. Pro příští rok však nemůžeme vyloučit posun na ještě silnější hodnoty, pokud bude Bank of Japan pokračovat v úpravách měnové politiky a na světových trzích bude převládat nálada spojená s dalším poklesem americké inflace. V takovém případě je podle nás cesta směrem k hranici podpory kolem 120,00 USDJPY otevřená.

Silnější měnu můžeme vnímat jako dobrou zprávu s ohledem na fakt, že Japonsko je ekonomika závislá na dovozu energií a energetických komodit, jako je například zkapalněný plyn. Na druhou stranu, prudké posílení kurzu je protiinflační faktor, který se nebude líbit Bank of Japan stále tvrdící, že současná inflace nad cílem není dlouhodobě udržitelná.

Pro příští rok neočekáváme, že by centrální banka – i s přes potenciální posun na udržitelnou inflaci na cíli a mírně vyšší inflační očekávání – zaujala přístup, který jsme letos viděli u většiny centrálních bank z vyspělých trhů. I tak je ale z vývoje trhů patrné, že jsou očekávány další změny.

V posledních třech dnech Bank of Japan „ladila“ dluhopisový trh prostřednictvím neplánovaných nákupů bondů, především u středních splatností, které na úpravu reagovaly nejcitlivěji. Na swapovém trhu jsme pak pozorovali nárůst desetileté splatnosti směrem k hranici 0,8 %, což lze považovat nejen za signál víry v další úpravu cílení výnosové křivky, ale potenciálně i samotných sazeb.

Sazby OIS na ročním horizontu naznačují zvýšení japonských úroků v příštím roce o zhruba třicet bodů ze současných -0,1 %. Ještě před několika měsíci dosahoval tržní výhled sotva deseti bodů. Stejnou predikci zastává například banka Goldman Sachs. Podle ní bude příštím krokem Bank of Japan zrušení režimu řízení výnosové křivky nebo rovnou i zrušení záporných úrokových sazeb.

Do těchto očekávání promluví další data a komentáře centrálních bankéřů. Někteří odborníci však prosincové překvapení považují za krok směrem ke slabší kredibilitě. Zdůrazňují přitom, že největší chybu udělal Kuroda a spol. v komunikaci. Například bývalý výkonný ředitel Bank of Japan Kazuo Momma upozornil na otevření prostoru pro další spekulace. U nich je však potřeba si uvědomit, že centrální banka má s ohledem na nákupy dluhopisů v podstatě neomezený arzenál.

K situaci se vyjádřil i zástupce ředitele oddělení pro Asii a Tichomoří Mezinárodního měnového fondu Ranil Salgado. Podle něj bylo rozhodnutí s ohledem na fungování trhů, tedy jak jej guvernér Kuroda vysvětlil, správné. Samotné sdělení však nebylo optimální. Transparentnější komunikace s předstihem by podle Salgada umožnila trhům se připravit. Rovněž by to posílilo kredibilitu centrální banky, nikoliv oslabilo.

S ohledem na příští rok můžeme říci, že Bank of Japan nastavila zajímavý odrazový můstek nejen pro vnímání ze strany trhu, ale i pro příštího guvernéra, který v dubnu nahradí Kurodu. Nadále je patrné, že centrální banka nevnímá aktuální inflaci tak, jak by chtěla k případné manipulaci se sazbami. To se však může v průběhu příštího roku změnit, přičemž klíčový bude vývoj na trhu práce s důrazem na mzdy. Jisté je, že měnověpolitická divergence by se mohla stát hlavní tahounem japonských trhů, avšak v opačném směru než letos. Minimálně s ohledem na kurz jenu však očekáváme opatrnější přístup. Bank of Japan nebude chtít vidět prudké a rychlé posílení kurzu, podobně jako nechtěla vidět jeho prudké a rychlé oslabení.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0610 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 104,28 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0561 do 1,0704 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,19 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,81 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,16 až 24,26 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,65 do 22,95 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter