DPH a právní specifika internetových obchodů

Se založením a následným provozem e-shopu jdou ruku v ruce i daňové a další legislativní povinnosti jeho provozovatele. O právní formě obchodů se autoři článku (UPgates – specialisté na pronájemtvorbu e-shopu) bavili již dříve v článku zde. V dalším článku přinášíme informace o DPH a nejdůležitějších legislativních požadavcích na e-shop. Ale také tipy pro obchodní podmínky i rady ohledně GDPR. Co byste však měli zcela jistě vědět dál?

Budete podnikat na hlavní, nebo vedlejší činnost?

Kdy se jedná o vedlejší činnost? Veškeré podmínky se řídí dle zákona č. 155/1995 Sb. Skutečnost, že provozování e-shopu je ve vašem případě vedlejší činnost, musíte doložit na Českou správu sociálního zabezpečení do konce kalendářního měsíce následujícího po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, ve kterém chcete mít vedlejší samostatně výdělečnou činnost.

V případech, kdy je internetový obchod pro vás jediným zdrojem příjmů, se zpravidla jedná o hlavní činnost. Tím se stáváte plátcem povinných záloh na zdravotní a sociální pojištění.

DPH – jste nebo nejste plátce?

Ne každý majitel e-shopu je automaticky také plátcem DPH. Důležité je v této oblasti nepřekročit obrat jeden milion korun za posledních 12 kalendářních měsíců. Pokud budete mít obrat vyšší, musíte se registrovat jako plátce DPH do 15 dní od měsíce, kdy byl obrat za poslední rok větší než 1 milion korun. Stát se plátcem DPH se vyplatí obchodům, které mají mezi zákazníky převážně firmy platící DPH. Určitě doporučíme najmout si účetní, protože DPH patří k již poměrně komplikovaným záležitostem.

Jako neplátce DPH

Nevedete účetnictví, ale pouze daňovou evidenci

Neřešíte DPH na svých fakturách (pozn. „nejsem plátce DPH“)

Nakupujete v plné s DPH, které mu není vráceno

Prodej do zahraničí

Při prodeji do zahraničí a nejen při něm se stáváte tzv. identifikovanou osobou. DPH ale platíte pouze pro přeshraniční plnění. V Česku můžete být nadále neplátce bez nároku na odpočet zaplaceného DPH. Registraci budete řešit například při expanzi e-shopu na zahraniční trhy.  

Reklamace a vrácení zboží

Legislativní úprava týkající se vztahu prodávajícího a kupujícího ve věci reklamace je ukotvena v občanském zákoníku. Konkrétně v zákoně o ochraně spotřebitele. 

Abyste jako majitel e-shopu předešli problémům s reklamací, je potřeba mít dostupný reklamační řád. V tom musíte zákazníka jasně informovat o následujícím:

  • Opodstatněné a neopodstatněné důvody reklamace
  • Za co jako prodejce zodpovídáte a v jakých případech
  • Po jakou dobu od převzetí zodpovídáte (záruční lhůta)
  • Termín vyřízení reklamace

Reklamační řád je většinou součástí obchodních podmínek. Zákazníkovi jej můžete zobrazit na e-shopu, ale např. přiložit také do systémového emailu o přijetí objednávky. Zároveň je možnost přidat tento dokument jako souhlas při vyplňování objednávky na e-shopu. A to v případě, pokud již není součástí obchodních podmínek, se kterými musí zákazník souhlasit.

Ochrana spotřebitele

Kromě výše zmíněných reklamací vás jako internetového podnikatele bude zajímat zejména povinnost poskytnout informace o ceně zboží. Dále pak zákon o ochraně spotřebitele obsahuje také možnost mimosoudního vyrovnání. Tyto žádosti řeší Česká obchodní inspekce (ČOI).

Ochrana osobních údajů (GDPR)

EU nařízení 2016/679 neboli GDPR cílí na výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. Jako online podnikatel budete v rámci prodeje shromažďovat mnoho údajů vašich zákazníků (jména, adresy, emaily, telefony a další). V české legislativě se nařízení projevilo v rámci Zákona o zpracování osobních údajů. Na jeho dodržování dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Velmi důležitá je pro vás registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Obchodní podmínky

Jsou základem každého internetového obchodu. Vzorové obchodní podmínky můžete najít v našem e-shop systému pod Obsah / Samostatné stránky. Výrazně ale doporučujeme si obchodní podmínky nechat zpracovat odborně a na míru vašemu podnikání. Zde jsou dostupné vzorové obchodní podmínky Asociace pro elektronickou komerci.

Závěrem

Nechte si poradit od účetní nebo právníka a sami se věnujte rozvoji e-shopu z pohledu nabídky, marketingu a služeb pro zákazníky. Uvidíte, že takový přístup se vám vyplatí. Získáte nejen čas, ale také potřebný klid na práci.

Článek pro vás připravili specialisté na pronájem a vytvoření e-shopů z UPgates.

Newsletter