Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku je nejvýše od jara 2008

Říjnová čísla týkající se důvěry v tuzemskou ekonomiku jsou příznivá. Navzdory ekonomickému zpomalení v eurozóně a Německu souhrnná důvěra v české hospodářství stoupla na nejvyšší úroveň od února 2011. Důvěra spotřebitelů je pak dokonce nejvýše od dubna 2008, tedy od doby, kdy se v České republice začaly projevovat dopady světové finanční krize. Index sentimentu v podnikatelském sektoru sice v porovnání se zářím poklesl, stále však vykazuje vyšší hodnotu, než jaké dosahoval v celém období od poloviny roku 2011 do poloviny roku letošního.

Ve spotřebitelském sektoru v říjnu odezněla „letní nejistota“ vyvolaná obavami z vyhrocení ukrajinského konfliktu. Jeho jisté zklidnění v poslední době přispívá spolu s pokračujícím oživením české ekonomiky k poměrně citelnému zlepšení nálady spotřebitelů. Hodnocení domácí poptávky se meziměsíčně zvýšilo jak v odvětví průmyslu, tak i v odvětvích stavebnictví a služeb, což indikuje, že ekonomické oživení je v rostoucí míře opřeno o „domácí zdroje“, což je pozitivní znamení. Takové oživení je totiž jistější a stabilnější než růst opřený o zahraniční obchod.

S jistým geopolitickým zklidněním souvisí také poměrně citelný růst důvěry v odvětví obchodu. Zhoršení nálady ve stavebnictví souvisí s očekávaným nadcházejícím zimním útlumem stavebních prací. Nelze v něm spatřovat signál dlouhodobějšího zvratu oživování ve stavebním sektoru, které je příznačné pro poslední měsíce.

Newsletter