Důvěra spotřebitelů v ekonomiku je nejvýše od března 2007

Listopadová čísla týkající se důvěry v tuzemskou ekonomiku jsou opět příznivá, zejména za spotřebitelský segment. Celková důvěra v české hospodářství stoupla navzdory ekonomickému zpomalení v eurozóně na nejvyšší úroveň od ledna 2011. Důvěra spotřebitelů je nejvýše od března 2007, tedy od doby před propuknutím světové finanční krize. Index sentimentu v podnikatelském sektoru po říjnovém poklesu vzrostl a ocitl se na úrovni, na níž se naposledy nacházel v červnu 2011.

Důvěra spotřebitelů vzrostla v listopadu meziměsíčně podobně rapidně jako v říjnu. Letní stagnace v číslech ke spotřebitelské důvěře tak definitivně odezněla. Lidé vnímají, že geopolitické tenze poněkud opadly, zatímco oživování tuzemské ekonomiky dále pokračuje, stejně jako růst mezd. Ve spojení s poměrně nízkou mírou inflace tak jejich reálný příjem, současný i očekávaný, stoupá, což podněcuje vyšší spotřebitelskou důvěru a spotřebu samotnou.  

Za zmínku stojí také strmý nárůst důvěry ve stavebnictví, která se tak ocitla na nejpříznivější úrovni od března roku 2009. Stavebnictví prospívá oživování české ekonomiky, které se v něm projevuje kvůli projektovému rázu celého odvětví s určitým zpožděním za řadou jiných segmentů ekonomiky. Z tohoto důvodu letos roste hlavně sektor logistické a bytové výstavby, zejména v Praze. Důvěru podnikatelů ve stavebnictví podporují zvýšené vládní výdaje, meziročně navýšené téměř o čtvrtinu, které se již odrážejí zejména v růstu objemu infrastrukturního stavitelství. Navzdory tomu je důvěra ve stavebnictví stále hluboce pod úrovněmi konjunkturálních let 2007 nebo 2008.

Ve světle zmíněných příznivých čísel se jako poněkud slabší jeví údaje za důvěru podnikatelů v průmyslu a obchodu, která se v obou případech ocitla – z perspektivy letošního roku – na svých spíše slabších úrovních. Mohou tak značit určité varování pro příští měsíce, kdy se i v ČR zřejmě zřetelně projeví hospodářský útlum eurozóny. 

Newsletter