Důvěra v českou ekonomiku: „Žádný strom neroste do nebes“

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v únoru mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) v meziměsíčním srovnání mírně poklesl o 1,1 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se v porovnání s lednem také mírně snížil o 1,1 bodu. Mezi podnikateli se důvěra mírně zvýšila v obchodě, v průmyslu a ve stavebnictví se snížila mírně a ve vybraných odvětvích služeb se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 1 bod. Ve srovnání s hodnotami v únoru 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Celková důvěra v tuzemskou ekonomiku klesala v únoru druhý měsíc v řadě, což je vývoj neviděný od poloviny roku 2012. Nyní se však její úroveň pohybuje na mnohem vyšší hodnotách. Proto je třeba zatím chápat aktuální vývoj jako určitou korekci, ve smyslu „žádný strom neroste do nebes“. To se týká zejména spotřebitelské složky celkové důvěry. Spotřebitelská důvěra dosáhla v lednu své nejvyšší hodnoty od prvního čtvrtletí roku 2007 a i její únorový stav lze označit za dlouhodobě zřetelně nadprůměrný.

Varovným se tak může jevit hlavně vývoj v oblasti průmyslu, kde je důvěra jako v jediném z klíčových segmentů nižší i v meziročním vyjádření. Pesimistické úvahy, které by taková situace mohla vyvolávat, však poněkud rozptyluje vývoj některých jiných předstihových ukazatelů v oblasti průmyslu, například prosincový dvouciferný meziroční růst objemu zakázek.

Celkově tedy hodnotíme aktuální vývoj důvěry v českou ekonomiku střízlivě. Nevnímáme jej zatím tak, že by měl signalizovat zásadnější změnu trendu v nahlížení tuzemského hospodářství a jeho vyhlídek, a to ani ze strany spotřebitelů, ani podnikatelů.

Newsletter